Aktualność

Publikujemy wynik naboru w konkursie ogłoszonym przez Dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w dniu 29.03.2021 r. na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych dokonano oceny kwalifikacji kandydata oraz przydatności do pracy na stanowisku będącym przedmiotem konkursu.

W przeprowadzonym konkursie wyłoniony został prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, posiadający tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Zobacz także