Aktualność

Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów | call for papers

03.12.2020

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Instytut Pileckiego, która odbędzie się w ramach projektu Lemkin 2018-2023.

Bezprecedensowa skala mordów na ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej miała swoje źródła w ideologiach totalitarnych. Organizatorzy kolejnej międzynarodowej konferencji, przygotowywanej przez Instytut Pileckiego stawiają sobie za cel przybliżenie charakteru tych zbrodni, sposobów, w jakie „przemysł śmierci” był organizowany przez niemiecką III Rzeszę, ale też agresywny reżim komunistyczny w czasach stalinowskiego terroru. Konferencja będzie także okazją dla badaczy do naukowej refleksji nad postawami i działaniami ludzi, nad funkcjonowaniem organizacji oraz państw i ich struktur pod okupacją. Tegoroczna edycja oparta jest na idei analizy prowadzonej w oparciu o studia przypadku, przykłady - tzw. case studies - wynikające z indywidualnych badań, ilustrujące tezy badawcze, formułowane przez uczestników konferencji. Zapraszamy do prezentowania w referatach zarówno polityki państw, jak i różnych postaw w skali mikro (studium przypadku) i makro (postawy społeczne) – od chwili napaści, przez jednostkowy heroizm po zorganizowany opór.

ZAKRES TEMATÓW

• Od ideologii po narzędzia ludobójstwa.

• Niemieckie nazistowskie obozy w Europie. • Niemieckie nazistowskie obozy w okupowanej Polsce.

• Niemiecka polityka ludobójcza w okupowanej Polsce.

• Stalinowski terror a przykłady ludobójstwa? Od Wielkiego Głodu przez czystki polityczne po Katyń.

• Formy i strategie oporu przeciw ludobójczym totalitaryzmom w Europie.

• Działania państw, organizacji i jednostek w obliczu ludobójstwa.

• Człowiek wobec totalitarnego terroru.

• Totalitarne państwa i ludobójcze okupacje w świetle prawa międzynarodowego.

• Polskie źródła do badań nad genocydem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• Konferencja odbędzie się w językach polskim i angielskim (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne).

• Dopuszczamy różne formy uczestnictwa wirtualnego – nagrania video, wideokonferencja on-line.

• Czas wystąpień – 10–15 minut. • Konferencja planowana jest w formie wirtualnej, zorganizowana z użyciem komunikacji internetowej (program Zoom). Organizator dopuszcza możliwość zorganizowania części konferencji w formie tradycyjnej w Warszawie dla zainteresowanych taką formą, o ile pozwolą na to warunki w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

• Zgłoszenia powinny być wysyłane drogą mailową za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (zobacz poniżej).

• Kandydatów z Polski prosimy o wypełnienie formularza w języku polskim, chyba, że językiem ojczystym zgłaszającego jest inny język. W takim przypadku prosimy o wypełnienie formularza w języku angielskim.

• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 września 2020 r. Wszyscy wybrani aplikanci zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszenia.

• Informację o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji przekażemy do dnia 15 października 2020 r.

Zgłoszenia na konferencję oraz wszelkie pytania należy kierować na adres lemkin@instytutpileckiego.pl

Zobacz także