Aktualność

Jesteś urodzonym liderem? Uważasz, że należy przypominać o solidarności w życiu społecznym? Chcesz pomysłowo spędzić wakacje, poznać ciekawych ludzi z całej Polski oraz realizować projekty historyczne? Zgłoś się do II edycji Akademii Witolda Pileckiego!

Instytut Pileckiego w dniach od 23 do 30 sierpnia 2020 zaprasza młodzież w wieku 16 – 19 lat na wyjątkową szkołę letnią w Wigrach. Akademia Witolda Pileckiego to przestrzeń, w jakiej pragniemy spotkać się z młodymi ludźmi, którzy chcą działać na rzecz swoich społeczności i czują, że mogliby zostać liderami w swoich środowiskach.

Wierzymy, że bycie dobrym liderem to nie tylko umiejętności związane z pracą w zespole, organizacją i promocją projektów, ale przede wszystkim kształtowanie charakteru. Z tego powodu, w ramach szkoły letniej, chcemy przyjrzeć się postaci Witolda Pileckiego i zastanowić się, czy dzisiaj potrzebujemy liderów takich, jak on. Chcemy zatem zaprosić uczestników Akademii do krytycznego i twórczego spojrzenia na postać rotmistrza i zainspirowania się nim w życiu codziennym.

Tym, co wyróżnia Akademię Witolda Pileckiego, jest nacisk na poznanie historii XX wieku. Jesteśmy przekonani, że lider musi być zakorzeniony w historii i wartościach, aby potrafił „służyć” innym i działał na ich rzecz. Nasza szkoła letnia obejmuje spotkania z naukowcami oraz udział w warsztatach historycznych, ponieważ historia może - i powinna - być drogowskazem dla działania tu i teraz.

Podczas Akademii chcemy zaproponować nowy model przywództwa opierającego się na wartościach i tożsamości wyniesionej z poznania historii XX wieku. Chodzi nam o lidera myślącego, wrażliwego, otwartego na różnorodne problemy, przygotowanego do świadomych wyborów. Akademia Witolda Pileckiego to zaproszenie do fascynującej przygody z historią.

Zdecyduj, jak spędzisz swoje wakacje! Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Tegoroczna, II edycja Akademii Witolda Pileckiego, jest całorocznym projektem poświęconym wartości, jaką jest solidarność. Udział w Akademii obejmuje:

1. Udział w szkole letniej organizowanej w Wigrach w dniach 23 – 30 sierpnia 2020 r.

2. Przygotowanie i zrealizowanie przez uczestników dwóch projektów historycznych: „jesiennego” (wrzesień - grudzień 2020) oraz „wiosennego” (luty - czerwiec 2021).

3. Udział w szkole zimowej organizowanej w Warszawie w lutym 2021 r.

Projekty

Projekty II edycji Akademii Witolda Pileckiego powinny:

- realizować temat przewodni, jakim jest solidarność;

- być poświęcone historii Polski w okresie 1918 – 1989;

- być powiązane z projektami Instytutu Pileckiego (można wybrać od jednego do trzech naszych przedsięwzięć):

1) Jednostkowe doświadczenie okupacji niemieckiej i/ lub sowieckiej – projekt „Zapisy Terroru” lub „Moje przeżycia wojenne”.

2) Historia mówiona, przekazywanie pamięci (historia 1918 – 1989) – projekt „Świadkowie Epoki”.

3) Pomoc obywatelom polskim w okresie XX wieku – projekt „Virtus et Fraternitas”.

4) Obywatele polscy, którzy ponieśli śmierć za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej – projekt „Zawołani po imieniu”. 

5) Pomoc polskich dyplomatów w Szwajcarii (Grupę Ładosia) udzielona Żydom podczas II wojny światowej – publikacja „Lista Ładosia” oraz projekt „Paszporty Życia”.

6). Człowiek wobec totalitaryzmów (Witold Pilecki: „Ochotnik” Jacka FairweatheraRafał Lemkin: „Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina”konferencja „ Nowy świt Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku”).

7) Kobiety w walce o wolność i równouprawnienie – projekt i wystawa „Podwójnie wolne”.

8) Film dokumentalny jako narzędzie opowiadania o historii XX wieku – filmy „Nazajutrz” oraz „Czas Zagłady”.

9) Nowoczesność - projekt „Ćwiczenia nowoczesności”.

Tematy mogą również nawiązywać do następujących projektów (lecz nie jest to obowiązkowe i nie wpływa na wyniki rekrutacji):

1) Historyczne gry miejskie i terenowe – projekt „Moje Miasto. Moja Historia”;

2). Internetowe projekty edukacyjne w pięcioosobowych zespołach – projekt „Piątki Pileckiego”. 

3). Debaty oksfordzkie – projekt Ad vocem.

Instytut zapewnia wsparcie merytoryczne realizowanych projektów, indywidualną opiekę tutorską swoich pracowników oraz dofinansowanie projektu „wiosennego” do kwoty 2000 zł.

Szkoła letnia

Szkoła letnia organizowana w dniach 23 – 30 sierpnia 2020 r. w Wigrach to:

1) warsztaty liderskie;

2) warsztaty z pracą metodą projektu;

3) warsztaty z komunikacji i promocji;

4) warsztaty z pozyskiwania środków;

5) warsztaty i wykłady poświęcone historii XX wieku;

6) wizyty studyjne;

7) spotkanie z tutorami;

8) spotkania z ciekawymi ludźmi z całej Polski, w tym naukowcami i działaczami społecznymi.

Szkoła zimowa

W lutym 2021 r. dla uczestników Akademii Witolda Pileckiego odbędzie się trzydniowa szkoła zimowa w Warszawie. Obejmuje ona szkolenia, wizyty studyjne w instytucjach kultury oraz ewaluację projektu realizowanego przez uczestników w okresie od września do grudnia 2020 r.

Rekrutacja

 W Akademii mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich w wieku od 16 do 19 lat, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji. Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

Pierwszy obejmuje wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego [kliknij tu] do 17 lipca 2020 do godziny 24:00.

Drugi (do którego zostaną zaproszone wybrane przez Instytut Pileckiego osoby) obejmuje rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowy odbędą się formie zdalnej między 22 a 23 lipca 2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 24 lipca 2020 r.

Dodatkowe informacje

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kontakt i pytania: Michał Gawriłow, e-mail: akademia@instytutpileckiego.pl, telefon 502 955 182.

W związku z epidemią Covid-19 Instytut Pileckiego zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Akademii Witolda Pileckiego lub jej odwołania.

Zobacz jak było rok temu!

 

 

Zobacz także