Moje miasto. Moja historia | projekt

„Moje Miasto Moja Historia” to projekt, w którym uczniowie z mniejszych miejscowości pod opieką lokalnych koordynatorów biorą udział w serii warsztatów i szkoleń a następnie realizują gry miejskie poświęcone okupacji w ich miejscowości w latach 1939-1945. Instytut Pileckiego organizuje szkolenia, sprawuje opiekę merytoryczną nad realizowanymi przedsięwzięciami oraz finansuje realizację gier miejskich.  „Moje Miasto. Moja Historia” realizowane jest we współpracy pomiędzy Instytutem a lokalnymi instytucjami kultury, szkołami, środowiskami harcerskimi oraz organizacjami pozarządowymi.

Projekt stawia sobie trzy cele: zapoznanie mieszkańców miejscowości z lokalnym dziedzictwem i historią okresu 1939 – 1945, zwłaszcza losem ludności cywilnej, podniesienie kompetencji społecznych i kulturowych uczestników projektu oraz zaproszenie młodzieży wraz z lokalnymi środowiskami do stworzenia historycznych gier miejskich i terenowych dotyczących okresu okupacji.

W 2018 odbyła się pierwsza edycja projektu, w której wzięło udział około 40 uczniów z 9 miejscowości: Ostrowi Mazowieckiej, Mirowa Starego, Grodziska Mazowieckiego, Pruszkowa, Pionek, Orońska, Miętnego, Wilgi oraz Iłży.

Od kwietnia do października 2019 realizowana jest druga edycja „Mojego Miasta…”, w której biorą udział m.in. szkoły z Wielunia, Trójmiasta i Czernicy. W związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej – tematem przewodnim  są lokalne epizody związane z wybuchem wojny i wojna obronna 1939 roku.   

Kontakt: Kacper Kempisty, k.kempisty@instytutpileckiego.pl

Zobacz także