Public Information Bulletin


Researcher/ka – Archiwista/ka | rekrutacja


specjalista / specjalistka w dziale ds. Zawołanych po imieniu


specjalista / specjalistka ds. zamówień publicznych


specjalista / specjalistka ds. administracyjnych


Specjalista do spraw komunikacji i public relations w Muzeum Obławy Augustowskiej – Oddziale Instytutu Pileckiego


Specjalista ds. badawczych w Muzeum Obławy Augustowskiej – Oddziale Instytutu Pileckiego


Producent Wydarzeń w Muzeum Obławy Augustowskiej – Oddziale Instytutu


Asystent/-ka Biura Muzeum Obławy Augustowskiej – Oddziału Instytutu Pileckiego.


Autorzy tekstów naukowych I rekrutacja


Wynik naboru na adiunkta w dziedzinie nauk społecznych


Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych


Informacja o wyniku naboru w konkursie na stanowisko profesora instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych


Informacja o wyniku naboru na stanowisko profesora profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych


Informacja o wyniku naboru na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych


specjalista / specjalistka ds. edukacji / rekrutacja


Informacja o wyniku naboru na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych


Konkurs na stanowisko profesora instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych


Graficzka/Grafik | rekrutacja


Specjalista/ka ds. edukacji | rekrutacja


Specjalista ds. sprzedaży | rekrutacja


29.03.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk społecznych/ humanistycznych


29.03.2021 Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych


29.03.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych


Researcher/ka – Archiwista/ka (Archiwum Fundacji Sue Ryder) | rekrutacja


Researcher/ka – Archiwista/ka | rekrutacja


Recepcjonista/ Recepcjonistka (obsługa wystawy "Zawołani po Imieniu")


Rekrutacja na stanowisko Researchera - Archiwisty


Konkurs na adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Konkurs na stanowisko adiunkta bibliotecznego w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Nabór na profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


1. Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


2.Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


3.Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Konkurs na profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego


Adiunkt w dziedzinie nauk humanistycznych [dyscyplina naukowa: historia]


Translation project coordinator (full-time position in Warsaw)