Lemkin - seminaria i konferencje - Instytut Pileckiego

Istotą projektu są badania członków zespołu połączone z dyskusjami w międzynarodowym gronie ekspertów. 

Cykliczne – odbywające się co roku – konferencje naukowe oraz liczne seminaria i debaty koncentrują się wokół dyskusji o nowym paradygmacie suwerenności, prawach człowieka i kształcie ładu prawno-międzynarodowego po katastrofie II wojny światowej. W spotkaniach biorą udział zarówno członkowie zespołu, jak też wielu ekspertów z kraju i zagranicy. Dyskutowane są zarówno indywidualne projekty badawcze, jak i problemy skupiające uwagę specjalistów z różnych kontynentów.

Większość wydarzeń dostępna jest dla publiczności w siedzibie Instytutu Pileckiego, ale też zdalnie, w formie wideokonferencji.