Wokół książki "Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa" | debata - Instytut Pileckiego

Debatę przeprowadzono w ramach konferencji „Nowy świt Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku”.

Czy wydarzenia na Woli miały wyjątkowy charakter na tle niemieckiej polityki okupacyjnej? Dlaczego sprawcy rzezi uniknęli napiętnowania i sprawiedliwej kary? Czy mordy dokonane na warszawskiej ludności noszą znamiona ludobójstwa?

Próby odpowiedzi na te i inne pytania podjęło się międzynarodowe grono specjalistów historii, prawa, politologii i psychologii w książce „Wola 1944. Nierozliczona zbrodnia a pojęcie ludobójstwa”, wydanej w tym roku przez Instytut Pileckiego.

W debacie „Zbrodnie niemieckie w Polsce – w poszukiwaniu sprawiedliwości. Dyskusja wokół książki Wola 1944”! wzięli udział prof. Kevin J. Heller (SOAS, Uniwersytet Amsterdamski), prof. Hanna Kuczyńska (PAN) oraz Hanna Radziejowska (Instytut Pileckiego).


Finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł

Zobacz także