Nowy Świt Europy po Wielkiej Wojnie | konferencja - Instytut Pileckiego

Choć w ubiegłym roku minęła 70 rocznica uchwalenia Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, dzieło życia Rafała Lemkina jest wciąż przedmiotem analiz. Z tego powodu zorganizowaliśmy konferencję z udziałem międzynarodowych ekspertów.

Prace polskiego prawnika o żydowskich korzeniach inspirują zarówno historyków, politologów oraz socjologów, jak i działaczy praw człowieka. To dlatego, że – jak pokazuje najnowsza historia – ludobójstwo nie jest jedynie doświadczeniem XX wieku. Uniwersalność koncepcji Lemkina nie wyklucza jednak jej rewolucyjnego charakteru: dzięki konwencji odpowiedzialność za ochronę życia zbiorowości ludzkich spoczywa na społeczności międzynarodowej.

Konferencja „Nowy świt Europy po Wielkiej Wojnie. Teoria państwa a ludobójstwo w XX wieku” (zobacz tutaj) to kolejny etap projektu Lemkin 2018-2023, realizowanego przez Instytut Pileckiego. W dniach od 3 do 5 grudnia br., w siedzibie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, przedstawiciele nauki z różnych części globu dyskutowali o wpływie myśli Lemkina na światową politykę. Interdyscyplinarny charakter wydarzenia i twórcze podejście do tematu były pochodną odmiennych doświadczeń i perspektyw naukowych prelegentów.

Wykłady dotyczyły następujących zagadnień:

 1.  Fundamenty nowoczesnej Europy – przemiany systemowe i prawne w XIX i XX wieku.
 2. Wyzwania prawne po Wielkiej Wojnie: nowe państwa i nowy ład międzynarodowy. Od traktatów do Ligi Narodów.
 3. Między porządkiem wersalskim a jałtańskim – propozycje definicji państwa prawa.
 4. Szkoła prawa w Polsce – tygiel narodów, kultur i religii. Ludzie – tradycje – osiągnięcia.
 5. Geneza myśli Rafała Lemkina.
 6. Charakterystyka podstawowych prądów filozoficznych i rozwiązań prawnych w obszarze państwa w Polsce i Europie w pierwszej połowie XX wieku.
 7. Totalitaryzmy a prawo. Prawo i doktryny polityczne i prawne w państwach totalitarnych XX wieku – podobieństwa i różnice.
 8. Ludobójstwo w rozważaniach Lemkina i jemu współczesnych.
 9. Od Wersalu do Norymbergi – najstraszniejsza lekcja historii w dziejach ludzkości a wyzwania na przyszłość.

Prelekcje były prowadzone w języku polskim oraz angielskim - zapewniliśmy tłumaczenie z obu języków.


Finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023, nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł

Zobacz także

 • Gospodarka w mikroskali | konferencja

  konferencja

  Gospodarka w mikroskali | konferencja

  OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w kolejnej części cyklu konferencji naukowych „Gospodarka w mikroskali”. Edycja 2022 r. odbędzie się pod tytułem „Ziemie polskie pod podwójną okupacją 1939-1946”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca.

 • Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  konferencja

  Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  We invite graduate students and postdoctoral scholars from all disciplines to submit proposals for papers regarding any aspect of totalitarianism, from a broad theoretical and historical perspective. The deadline for applications is 15.09.2022.

 • WOJNA I PAMIĘĆ | czytanie performatywne świadectw wojennych z Ukrainy

  Wydarzenie

  WOJNA I PAMIĘĆ | czytanie performatywne świadectw wojennych z Ukrainy

  We wtorek 23 sierpnia 2022 r. o godz. 19.00 zapraszamy na wydarzenie artystyczne pt. Wojna i Pamięć, które odbędzie się w Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 39 w Warszawie.