Specjalista/ka ds. wystaw | rekrutacja - Instytut Pileckiego

Specjalista/ka ds. wystaw | rekrutacja

Dołącz do nas! Poszukujemy do zespołu osoby na stanowisko: specjalista ds. wystaw. Na zgłoszenia czekamy do 19 grudnia 2022 r.

Instytut Pileckiego to nie tylko nowoczesna instytucja prowadząca działalność badawczą i kulturalną, ale przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy osób, które tak samo jak my interesują się historią, które doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. wystaw  

Główne zadania:

 • Udział w przygotowaniu koncepcji i scenariuszy wystaw stałych, czasowych i wirtualnych, przygotowywanych przez Instytut;
 • Udział w pracach nad realizacją projektów wystawienniczych, w tym zwłaszcza w kwerendach i pozyskiwaniu obiektów i materiałów audiowizualnych oraz w tworzeniu tekstów na potrzeby projektów wystawienniczych Instytutu;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialnymi za projekty plastyczno-przestrzenne, projekty graficzne, multimedia oraz produkcję wystaw i wystaw wirtualnych;
 • Organizacja prezentacji wystaw objazdowych Instytutu w Polsce i za granicą, w tym współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • Udział w pracach nad wydawnictwami towarzyszącymi projektom wystawienniczym Instytutu;
 • Przygotowywanie koncepcji i organizacja wydarzeń naukowych oraz  edukacyjnych, towarzyszących projektom wystawienniczym Instytutu;
 • Opracowywanie harmonogramów i budżetów planowanych projektów wystawienniczych Instytutu;
 • Udział w przygotowaniach dokumentacji oraz postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw prowadzonych w dziale wystaw.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie w kierunku historii, historii sztuki lub zainteresowanie muzealnictwem i nowoczesnymi projektami wystawienniczymi
 • doświadczenie w pracy w jednostkach szczebla krajowego
 • znajomość dyscypliny finansów publicznych

 

Wymagania:

 • dyspozycyjność w pełnym wymiarze godzin – pełny etat na miejscu w Warszawie
 • gotowość do odbywania podróży służbowych, krajowych i zagranicznych
 • warunek konieczny: potwierdzone doświadczenie w produkcji i realizacji wystaw – co najmniej dwa lata
 • dokładność i bardzo dobra organizacja pracy
 • zaangażowanie w powierzone zadania, duża samodzielność w działaniu
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • wysoka kultura osobista

 

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach kulturalnych, naukowych i popularyzatorskich
 • szansa rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji naukowej
 • możliwość poszerzenia wiedzy historycznej

 

Prosimy o przesłanie CV wpisując w tytule maila „Specjalista dw. wystaw” na adres k.grabowska@@instytutpileckiego.pl do 19 grudnia 2022 r.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, adres: Foksal 17, 00-372 Warszawa.
 2. Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem:iodo@instytutpileckiego.pl oraz adresem administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art.6 ust 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Instytut, w celu przeprowadzenia przedmiotowej rekrutacji.

Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu rekrutacji przez okres sześciu miesięcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), czyli ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną rekrutacją.

Dodatkowo Instytut będzie przetwarzać Pani/ Pana  dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (art.. 6 ust.1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody lub przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w celu przeprowadzania kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.”

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. prawo dostępu do  swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

Prosimy o zawarcie w CV  : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zobacz także

 • NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  Aktualności

  NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  "Trzy pokolenia" to opowieść o świecie, który przemija właśnie bezpowrotnie. O przedwojennej inteligencji, starannie wykształconej, często pochodzącej z Kresów.

 • Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Aktualności

  Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Publikujemy wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualności

  Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2023 r.

 • Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  Aktualności

  Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  We wstępie do książki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pyta między innymi, czy program, w który wpisane jest dążenie do ustanowienie niemieckiego wpływu nad Europą Środkową za pomocą wytworzonego w Niemczech kodu kulturowego, odszedł w przeszłość?

 • Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Aktualności

  Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Piotr Madajczyk zaprasza nas w podróż, która pozwoli przyjrzeć się na nowo biografii Rafała Lemkina – polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który blisko 80 lat temu sformułował termin "genocyd".

 • Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Aktualności

  Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Aktualności

  Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Wystawa opowiada o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”.

 • Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Aktualności

  Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Aktualności

  Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Rok 2022 był kolejnym rokiem owocnej pracy naszych archiwistów. Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę spora część naszych działań, zwłaszcza prowadzonych przez nasz oddział w Berlinie, miała na celu pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie dokumentów do 7 lutego do godziny 15:00.

 • Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Aktualności

  Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Już jest! Pierwsza premiera wydawnicza w 2023 roku – biografia Władysława Bieńkowskiego autorstwa dr Bartłomieja Kapicy.

 • Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Oferty można składać do 16 stycznia 2023 r.