4 czerwca | Romantyczne cele, pragmatyczne środki | Rozmowa z Jackiem Sokołowskim - Instytut Pileckiego

4 czerwca | Romantyczne cele, pragmatyczne środki | Rozmowa z Jackiem Sokołowskim

Wybory 4 czerwca 1989 były odsuniętym w czasie i dość nieoczekiwanym, ale zwycięstwem Solidarności. 4 czerwca mija 35 lat od zmiany systemowej.

Trzydzieści pięć lat to wystarczający dystans, by w sposób refleksyjny i mniej naznaczony emocjami przyjrzeć się naszym polskim mitom, adaptacjom i sposobom radzenia sobie ze zmieniającym się światem. Jak zmienia się polskie państwo, gospodarka, społeczeństwo i mechanizmy identyfikacyjne Polaków i jak zmieniają się też wyobrażenia polskich elit o tym, kim jesteśmy. Te wszystkie zmiany zanurzone są w historii i doświadczeniu historii: braku państwa, wojny, komunizmu, transformacji. Historia ma znaczenie – to tytuł cyklu rozmów. Nie rozmawiamy jednak ściśle o wydarzeniach historycznych. Zaczynamy od rozmowy z Jackiem Sokołowskim o polskich próbach połączenia romantycznych celów i pragmatycznych środków. Romantyczne cele i pragmatyczne środki – do pytania o tę polską próbę syntezy będziemy przez następny rok wracać z różnych stron i z różnymi przykładami."

Historia ma znaczenie – to tytuł cyklu rozmów zainicjowany przez oddział Instytutu Pileckiego w Berlinie. Autorzy nie rozmawiają jednak ściśle o wydarzeniach historycznych. Zaczynają od rozmowy z Jackiem Sokołowskim o polskich próbach połączenia romantycznych celów i pragmatycznych środków. Rozmowę prowadzi Mateusz Fałkowski.

Zobacz także