Aktualność

Polski wiek XX. Nowe perspektywy | wyniki rekrutacji

17.03.2020

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu badawczo-wydawniczego „Polski wiek XX. Nowe Perspektywy”.

Niniejszym uprzejmie informujemy, że proces rekrutacji do drugiej edycji projektu badawczo-wydawniczego „Polski wiek XX. Nowe Perspektywy” Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego dobiegł końca.

W odpowiedzi na nasze ogłoszenie otrzymaliśmy aplikacje reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych.

W procedurze oceny przesłanych propozycji udział wzięli doświadczeni naukowcy: prof. Marek Kornat, prof. Witold Stankowski, dr hab. Paweł Skibiński i dr Bartłomiej Kapica. Brano pod uwagę zarówno zawartość merytoryczną aplikacji, jak i ich zgodność z celami i założeniami projektu. Ostatecznie zdecydowano o wyborze 5 propozycji.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiej edycji projektu badawczo-wydawniczego „Polski wiek XX. Nowe Perspektywy”:

Dr Olga Barbasiewicz, Na uchodźstwie w Azji Wschodniej. Polscy Żydzi i działalność polskiej dyplomacji oraz Rządu RP w Londynie w latach 1940-1945 na rzecz ratowania uchodźców.

Dr Oktawian Kuc, Supreme National Tribunal. Polish perspective on prosecuting international criminals.

Dr Wojciech Łysek, Biografia intelektualna Stanisława Swianiewicza (1899-1997): badacz i świadek totalitaryzmów.

Mgr Paweł Mrowiński, I wtedy nadszedł ów straszny „Oktober”. Egzekucje publiczne w Warszawie (październik 1943 - luty 1944).

Dr Piotr Olechowski, W widłach Prutu i Dniestru pod okupacją - życie codzienne na ziemi stanisławowskiej 1939-1946.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

W ramach projektu „Polski wiek XX. Nowe perspektywy” badacze podejmą się refleksji nad zagadnieniami dwudziestowiecznej historii Polski. Przygotowane przez nich książki zostaną następnie wydane nakładem Instytutu Pileckiego.

Chcielibyśmy, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku i skłonił do refleksji nad wyjątkowością polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami. Dlatego planujemy przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

Zobacz także