Aktualność

Polityka Rządu RP na uchodźstwie wobec mniejszości narodowych w latach 1939-1945

21.11.2019

Ogłaszamy wyniki konkursu na stypendium naukowe.

17 października 2019 r. Instytut Pileckiego ogłosił konkurs na stypendia naukowe w projekcie Polityka Rządu RP na uchodźstwie wobec mniejszości narodowych w latach 1939-1945.

Przedmiotem konkursu były dwa stypendia naukowe w wysokości:

- 1500 zł netto miesięcznie dla osób z tytułem magistra lub będących w trakcie odbywania studiów doktoranckich,

- 2000 zł netto miesięcznie dla osób ze stopniem naukowym doktora.

Realizację projektu zaplanowano w okresie od grudnia 2019 r. do czerwca 2021 r.   

Wyłonieni stypendyści stworzą zespół badawczy, który będzie realizował projekt naukowy pod kierownictwem dr hab. Tadeusza Rutkowskiego.

STYPENDIUM NAUKOWE OTRZYMALI:

dr Anna Ambrochowicz-Gajownik

mgr Paweł Bielicki

Serdecznie gratulujemy!


Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Instytutu Pileckiego i zapoznawania się z bieżącą ofertą stypendialną.  

Zobacz także