Piątki Pileckiego | projekt edukacyjny dla młodzieży - Instytut Pileckiego

Piątki Pileckiego | projekt edukacyjny dla młodzieży

Szukasz inspiracji, jak dobrze przeżyć okres epidemii? Chciałbyś zrobić coś wartościowego ze znajomymi z klasy czy osiedla, pomimo trudności z opuszczeniem mieszkania? Interesuje Cię historia? “Piątka Pileckiego” jest właśnie dla Ciebie!

Bo tu się żyło tylko wzajemnie się wiążąc przyjaźnią – pracą, wzajemnie się wspomagając...

Witold Pilecki, Raport

Witold Pilecki - jeden z największych bohaterów naszych czasów - całe swoje dorosłe życie był zaangażowany w działalność wojskową w służbie Polsce. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu. W obozie stworzył system tak zwanych „piątek”: choć każda z pięcioosobowych grup osobno realizowała swoje misje i zadania, wszystkie działały w jednym kierunku, aby zrealizować wspólny cel. “Piątki” kontaktowały się ze światem, informując o dramatycznej sytuacji w obozie: w ten sposób przekazano pierwszy “Raport Pileckiego”. Grupy podtrzymywały również wzajemnie morale i niosły pomoc innym. Ich członkowie próbowali przetrwać, dając wyraz oporu ducha ludzkiego wobec upodlenia, terroru i zbrodni.

System zakonspirowanych pięcioosobowych grup funkcjonował w różnych formacjach Polskiego Państwa Podziemnego podczas drugiej wojny światowej. Poszczególne “piątki” nie znały się, jednak wszystkim zaprzysiężonym w nich członkom przyświecała ta sama idea.

Dzisiaj żyjemy w czasach pokoju. Epidemia koronawirusa sprawia jednak, że chcemy szukać inspiracji do działań - co prawda w odmiennych warunkach, ale w podobnym duchu, inspirowani tymi samymi wartościami. 

Na wzór Witolda Pileckiego, który tworzył małe grupy ludzi pomagających sobie nawzajem, możesz dzisiaj wykazać się zaangażowaniem i wspólnie z grupą rówieśników zrobić coś dobrego. Udowodnijmy, że trud rotmistrza Pileckiego włożony w budowę państwa ludzi wolnych nie poszedł na marne.

Chcemy zaprosić Was, młodzież w wieku 13-18 lat, do zawiązywania pięcioosobowych grup, które raz w tygodniu, w piątki, będą otrzymywać od nas zadania do wykonania. Będziecie się ze sobą komunikować w przestrzeni wirtualnej, za pomocą maili, skype’a, komunikatorów, facebook’a itp. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie (znajdziesz go w plikach do pobrania).

Działanie „Piątek Pileckiego” będzie bazować na trzech filarach: pracy historycznej, projektowej (społecznej), rozwoju osobistym, a także koncentrować się wokół postaw, takich jak solidarność, męstwo oraz wdzięczność. Tym wartościom oddany był nasz patron, a czas epidemii dobitnie pokazuje, że są one uniwersalne. 

Efekty Waszej pracy prezentować będziemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku. 

Program potrwa do wakacji. Po zakończeniu projektu i ustąpieniu epidemii zaprosimy Was na szkolenie i spotkanie w Warszawie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w projekcie.  

Chcesz wziąć udział w projekcie?

- przeczytaj przewodnik (znajdziesz go poniżej, w dokumentach do pobrania);

- zrealizuj pierwsze zadanie;

- wypełnij formularz.

Masz pytania? Pisz: piatki@instytutpileckiego.pl

Uczestnicząc w ''Piątce Pileckiego'', stajesz się Strażnikiem Pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Zobacz także