Aktualność

Oksfordzkie sparingi debatanckie dla uczniów | rekrutacja

14.05.2020

Kolejna okazja do debatowania! Debatujesz? Opiekujesz się drużyną debatancką? Nie zwlekaj! To może być ostatnia okazja przed wakacjami!

W ramach projektu „Ad vocem” Debaty Instytutu Pileckiego zapraszamy do sparingów debatanckich on-line w formacie debaty oksfordzkiej. Będą one realizowane z wykorzystaniem platformy zoom.us.

28 maja 2020 roku odbędą się debaty nad tezą: „Z perspektywy społeczeństwa polskiego opór jednostki wobec totalitarnej władzy przynosił więcej szkód niż pożytku”.

Zapraszamy czteroosobowe drużyny pod opieką nauczyciela. W ramach sparingu odbędą się 3 debaty, w których może wziąć udział łącznie 6 drużyn, debatując z przeciwnikiem o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego:

- początkujący (zespół debatujący pierwszy rok)

- średniozaawansowany (zespół debatujący drugi rok)

- zaawansowany (zespół debatujący trzeci rok lub dłużej)

Liczy się kolejność zgłoszeń do debaty na każdym poziomie. W przypadku drużyn, w których mówcy mają różne doświadczenie, prosimy o kontakt. Dobierzemy odpowiedniego sparingpartnera. Drużyna reprezentuje szkołę. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: k.kolbuszewska@instytutpileckiego.pl, podając nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, imiona i nazwiska uczestników oraz opis doświadczenia debatanckiego uczestników. 

26 maja odbędzie się krótkie spotkanie szkoleniowe wszystkich debatujących zespołów na platformie zoom.us, w celu ustalenia technicznych zasad przebiegu debaty. Informacje o godzinach wszystkich spotkań zostaną przekazane zgłoszonym drużynom.

W przygotowaniu merytorycznym do debat istotną pomoc stanowią materiały, które w dniach poprzedzających wydarzenie będą się pojawiały na stronie internetowej instytutu oraz naszym fanpage'u.


Zasady debaty oksfordzkiej on-line

1.      Do przeprowadzenia debaty wykorzystana jest platforma zoom.us.

2.      W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.

3.      Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.

4.      O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 30 minut przed rozpoczęciem debaty.

5.      Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. 30 sekund do końca wypowiedzi i koniec czasu wypowiedzi są sygnalizowane na czacie.

6.      Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji. Następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.

7.      Role mówców:

•    1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy

•    2 mówca – argumentacja

•    3 mówca – kontrargumentacja

•    4 mówca – podsumowanie

8.      Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut.

9.      Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 s wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.

10.   Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:

•    Każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania).

•    W trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie.

•    Marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono.

•    Czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty

•    Dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem.

•    Niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:

  • przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;
  • do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.

11.   Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).

12.   Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

Zobacz także