Świadectwa Centrum Lemkina na Georgetown University w Waszyngtonie - Instytut Pileckiego

Świadectwa Centrum Lemkina na Georgetown University w Waszyngtonie

7 lutego 2024 r. na Georgetown University w Waszyngtonie odbyła się konferencja poświęcona dokumentowaniu i ściganiu zbrodni wojennych popełnianych na ludności cywilnej przez armię rosyjską w Ukrainie, w której wzięła udział dyrektor Instytutu Pileckiego.

Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Magdalena Gawin, w debacie, której towarzyszyło ogromne zainteresowanie środowiska naukowego, mówiła o dwuletniej działalności Centrum Lemkina oraz zebranej przez nie dokumentacji zbrodni popełnianych na kobietach. Zgromadzeni w uniwersyteckiej bibliotece obejrzeli także nasz film dokumentalny, wyprodukowany przez Instytut Pileckiego, pt. „Teneta”.
 
W wydarzeniu brali udział prawnicy i eksperci z dziedziny prawa międzynarodowego, m.in. Nema Milaninia, John Clint Williamson, Melanne Verveer, a także urzędnicy Departamentu Stanu i Departamentu Sprawiedliwości USA oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów Środkowej Europy. Polskę reprezentował ambasador Marek Magierowski.
v>
Zdjęcia dzięki uprzejmości Embassy of the Republic of Poland in Washington, D.C.

Zobacz także