Aktualność

Eksterminacja i opór | materiały edukacyjne do nauki zdalnej

23.04.2020

Przygotowaliśmy kolejny zestaw ćwiczeń i materiałów źródłowych do e-nauki. Tym razem jest on poświęcony polityce niemieckiej wobec ludności żydowskiej w trakcie II wojny światowej, a także powstaniu w getcie warszawskim.

Pakiet edukacyjny przygotowany z okazji 77 rocznicy powstania w getcie warszawskim przybliża uczniom założenia i etapy niemieckiej polityki ludobójczej wobec ludności żydowskiej, dramatyczną sytuację panującą w getcie warszawskim, a także heroiczną walkę powstańców w 1943 roku. 

Przygotowany przez Instytut Pileckiego zestaw ćwiczeń składa się z tekstów źródłowych, infografik, a także zadań dla uczniów. W materiałach znajduje się również link do relacji Krystyny Budnickiej, która w chwili wybuchu powstania miała 11 lat. Udało jej się wydostać z getta, dzięki pomocy Polaków. Obecnie jest działaczką Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu”. 

W pakiecie wykorzystano również zeznania i relacje z zasobów cyfrowych Instytutu Pileckiego: bazy świadectw „Zapisy Terroru”, nagrań zarejestrowanych w ramach projektu „Świadkowie Epoki”, a także fragmentów filmu dokumentalnego „Świadkowie Epoki: Czas Zagłady”. 

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami Instytutu Pileckiego, które związane są z omawianym zagadnieniem:

Treść ulotki Żydowskiej Organizacji Bojowej


- FIlm „Świadkowie Epoki: Czas Zagłady”


- Podcast w języku angielskim - jak dziś wspominamy powstanie w getcie warszawskim? Czy ma dla nas znaczenie? Czego może nauczyć nas przykład heroizmu ludności żydowskiej? Oto pytania, które postawiliśmy Michaelowi Schudrichowi, Naczelnemu Rabinowi Polski, a także przedstawicielom izraelskich instytucji edukacyjnych.

Zobacz także