Archiwista/ka z językiem niemieckim - Instytut Pileckiego

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko ARCHIWISTA/KA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów. Czekamy na zgłoszenia do 31 lipca!

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań.

Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów.

Zakres zadań:

Wykonywanie zadań w ramach Sekcji Zachodniej, w tym między innymi:

 • opracowywanie w formie inwentarza archiwalnego dokumentacji historycznej w języku niemieckim,
 • sporządzanie roboczych tłumaczeń z języka niemieckiego.

Wymagania:

 • wykształcenie humanistyczne, najlepiej w zakresie historii i/lub archiwistyki,
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2,
 • bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność w działaniu i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (głównie Excel).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w opracowywaniu materiałów archiwalnych,
 • znajomość historii najnowszej,
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pracę zdalną,
 • współpracę z prężnym zespołem.

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: m.makosiej@instytutpileckiego.pl do dnia 31.07.2022 r.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Planowany termin zakończenia rekrutacji: 22.08.2022 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Zobacz także