Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego - Instytut Pileckiego

Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

11 kwietnia 2024 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze stanowiska dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego odwołana została dr hab. Magdalena Gawin.

Stanowisko p.o. dyrektora objął dr Wojciech Kozłowski, dotychczasowy zastępca dyrektora Instytutu Pileckiego.

Zobacz także