Instytut dziękuje swojej założycielce - Instytut Pileckiego

Instytut dziękuje swojej założycielce

Magdalena Gawin założyła Instytut Pileckiego jeszcze jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r.

W Instytucie zainicjowała digitalizację źródeł zachodnioeuropejskich dotyczących Polski i Polaków m.in z zasobów Bundesarchive, ONZ, National Archive, jest pomysłodawczynią internetowej bazy "Zapisy Terroru" powstałych na podstawie umowy z prokuraturą IPN (przesłuchania przed Główną Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich) oraz archiwum Hoovera (świadectwa składane w Armii Andersa), a także: Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich im Rafała Lemkina. Jest autorką programu "Zawołani po Imieniu". Zainicjowała powstanie Muzeum Marii i Witolda Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, współpracę międzynarodową, która zaowocowała powstaniem biografii Pileckiego Jacka Fairweathera przetłumaczonej na kilkanaście języków obcych.

Zobacz także