Aktualność

Formy zniewolenia w okresie II wojny światowej na okupowanych przez Niemców ziemiach polskich (1939–1945): obozy, getta i więzienia I call for papers

09.09.2020

Celem konferencji jest pokazanie skali i form zjawiska zniewolenia na okupowanych ziemiach polskich oraz sylwetek osób za to odpowiedzialnych.

Nazistowskie Niemcy w imię swoich politycznych i ideologicznych celów popełniały zbrodnie, których ofiarami padały całe grupy zarówno społeczne, jak i narodowościowe.Represje stosowane przez okupanta wobec ludności przybierały różne formy, z ludobójstwem włącznie. W cieniu tej największej zbrodni pozostawało zniewolenie, które znalazło wyraz w przymusowej relokacji lub uwięzieniu. Wtrącanie do więzień i obozów oraz zamykanie w gettach pełniło w oczach okupantów różnorakie funkcje, których wspólnym mianownikiem było podporządkowanie sobie określonych grup, odizolowanie ich od reszty społeczeństwa, a także próby odarcia z godności i człowieczeństwa.

 

Celem konferencji jest pokazanie skali i form zjawiska zniewolenia na okupowanych ziemiach polskich oraz sylwetek osób za to odpowiedzialnych. Dzięki zestawieniu ze sobą różnych przypadków będzie możliwe zaprezentowanie pełnego spektrum powziętych działań, ich komparatystyka, a także przedstawienie na tle różnorodnych kontekstów. Uzyskana w ten sposób perspektywa umożliwi nakreślenie kierunków dalszych badań. Chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na sposoby eksploatacji ekonomicznej osób zniewolonych. Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, którzy zajmują się dziejami okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej oraz historią Zagłady Żydów.

 


 

Podczas konferencji chcielibyśmy poruszyć następujące zagadnienia:

 

  • Proces tworzenia gett i ich funkcjonowanie.
  • Akty prawne regulujące istnienie gett, obozów i więziennictwa na terenach polskich pod okupacją niemiecką.
  • Niemiecka struktura administracyjna obozów i gett. Kto nimi zarządzał i jakim instytucjom podlegały?
  • Sposoby nadzorowania przez okupanta sytuacji w gettach.
  • Kim byli więźniowie obozów? W jaki sposób do nich trafili
  • Więzienia pod okupacją niemiecką.
  • Dane statystyczne na temat liczby osób zamkniętych w obozach, więzieniach i gettach. Próby policzenia ofiar.
  • Losy osób trafiających do więzień, gett i obozów.
  • Edukacja i pamięć społeczeństwa na temat obozów, gett i więzień istniejących podczas II wojny światowej.

 

Formularz zgłoszeniowy: w języku polskim na adres mailowy: konferencja2020@instytutpileckiego.pl


Język konferencji: polski


Abstrakt: maks. 1000 znaków


Słowa klucze: maks. 5


Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września.


Odpowiedzi: 7 października


Planowana jest publikacja pokonferencyjna.

Zobacz także