Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka - Instytut Pileckiego

Dołącz do nas! | Researcher/ka – Archiwista/ka

Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

Jesteśmy instytucją naukową, która zajmuje się dokumentowaniem i badaniem historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego doświadczenia i losów obywateli polskich. Prowadzimy działania poświęcone interdyscyplinarnej i międzynarodowej refleksji nad kluczowymi zagadnieniami tego okresu: dwoma totalitaryzmami – niemieckim i sowieckim, a także konsekwencjami ich działań. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.

Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko

Researcher/ka – Archiwista/ka

Zakres zadań:

Wykonywanie zadań w ramach projektów naukowych prowadzonych w Instytucie Pileckiego, dot. niemieckiego aparatu terroru w czasie II wojny światowej, w tym między innymi:

- analiza spraw sądowych zbrodni dokonanych przez Niemców i osób z nimi współpracujących w czasie okupacji niemieckiej poprzez wyciągnięcie z nich danych statystycznych w celu dalszych ich opracowań,

- porządkowanie i opracowywanie ww. spraw sądowych wykorzystywanych przy projekcie,

- kwerendy i wykonanie roboczych kopii dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej,

- kwerendy i wykonanie roboczych kopii dokumentów w archiwach państwowych,

- analiza dokumentów w celu wyodrębnienia kluczowych informacji dot. zbrodniarzy, ofiar oraz popełnionych przestępstw.

 

Wymagania:

 • wykształcenie humanistyczne, najlepiej w zakresie historii (dopuszczamy możliwość zatrudnienia studentów);
 • dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i zaangażowanie;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel);

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej;
 • bierna znajomość języka niemieckiego.

Co oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • możliwość wyjazdów w delegacje krajowe;
 • szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji kultury;
 • udział w innowacyjnym projekcie badawczym;
 • pracę zdalną;

 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: m.makosiej@instytutpileckiego.pl do 07.03.2023 r.

 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami w terminie do 31.03.2023 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, adres: Foksal 17, 00-372 Warszawa.
 2. Instytut wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem:iodo@instytutpileckiego.pl oraz adresem administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 (1) Kodeksu pracy) będą przetwarzane, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu na podstawie zgody (art.6 ust 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przesłanie aplikacji wraz z danymi osobowymi w zakresie szerszym niż określony w art. 22 (1) Kodeksu pracy stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Instytut, w celu przeprowadzenia przedmiotowej rekrutacji.

Dane osobowe gromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane  do zakończenia procesu rekrutacji, a po zakończeniu rekrutacji przez okres sześciu miesięcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), czyli ochrony przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami mogącymi pojawić się w związku z prowadzoną rekrutacją.

Dodatkowo Instytut będzie przetwarzać Pani/ Pana  dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeśli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę (art.. 6 ust.1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane do momentu wycofania zgody lub przez okres 24 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, w celu przeprowadzania kolejnych rekrutacji kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie.”

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. prawo dostępu do  swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 (1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

Prosimy o zawarcie w CV  : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

 

Zobacz także

 • NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  Aktualności

  NOWOŚĆ | Trzy pokolenia. Opowieść o Izie Galickiej i jej rodzinie – rodach Gieysztorów oraz Mikulskich

  "Trzy pokolenia" to opowieść o świecie, który przemija właśnie bezpowrotnie. O przedwojennej inteligencji, starannie wykształconej, często pochodzącej z Kresów.

 • Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Aktualności

  Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

  Publikujemy wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 • Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualności

  Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń

  Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista ds. Płac i rozliczeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 kwietnia 2023 r.

 • Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  Aktualności

  Mitteleuropa - nowy porządek w sercu Europy | Nowość

  We wstępie do książki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pyta między innymi, czy program, w który wpisane jest dążenie do ustanowienie niemieckiego wpływu nad Europą Środkową za pomocą wytworzonego w Niemczech kodu kulturowego, odszedł w przeszłość?

 • Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Aktualności

  Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina | NOWOŚĆ

  Piotr Madajczyk zaprasza nas w podróż, która pozwoli przyjrzeć się na nowo biografii Rafała Lemkina – polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który blisko 80 lat temu sformułował termin "genocyd".

 • Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Aktualności

  Archiwista/ka z językiem niemieckim w Sekcji Zachodniej w Zespole Pozyskiwania Archiwów

  Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych.

 • Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Aktualności

  Zawołani po imieniu | wystawa stała w warszawskim Domu bez Kantów

  Wystawa opowiada o osobach wyjętych spod prawa, zagrożonych donosem, mordowanych bez sądu – tylko dlatego, że pomagali tym, których okupanci uznali za „podludzi”.

 • Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Aktualności

  Podsumowanie pracy Archiwum Instytutu Pileckiego w 2022 roku, w cyfrach!

  Rok 2022 był kolejnym rokiem owocnej pracy naszych archiwistów. Ze względu na rosyjską agresję na Ukrainę spora część naszych działań, zwłaszcza prowadzonych przez nasz oddział w Berlinie, miała na celu pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

 • Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk humanistycznych

  Dołącz do naszego zespołu! Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie dokumentów do 7 lutego do godziny 15:00.

 • Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Aktualności

  Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna | premiera wydawnicza

  Już jest! Pierwsza premiera wydawnicza w 2023 roku – biografia Władysława Bieńkowskiego autorstwa dr Bartłomieja Kapicy.

 • Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Aktualności

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych

  Konkurs na stanowisko profesora lub profesora Instytutu w dziedzinie nauk humanistycznych w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. Oferty można składać do 16 stycznia 2023 r.

 • Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Aktualności

  Już dziś o godz. 14:00 transmisja z uroczystości wręczenia Medali Virtus et Fraternitas!

  Zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystej gali wręczenia odznaczeń Virtus et Fraternitas, nadawanych przez Prezydenta RP jako wyraz pamięci i wdzięczności osobom niosącym pomoc obywatelom polskim.