Centrum Lemkina | Uniwersytet Warszawski deklaruje współpracę z Instytutem Pileckiego - Instytut Pileckiego

Centrum Lemkina | Uniwersytet Warszawski deklaruje współpracę z Instytutem Pileckiego

W związku z powołaniem Centrum Lemkina Instytut Pileckiego i Uniwersytet Warszawski podpisały umowę ramową o współpracy.

7 marca prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego, oraz prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, zawarli porozumienie o współpracy. Zainicjowane przez Instytut Pileckiego Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina to  jednostka, której naczelną misją jest zbieranie świadectw ludności cywilnej w celu utrwalenia dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.

Podpisane dziś porozumienie to początek współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Pileckiego w obszarze badawczym, naukowym oraz popularyzatorskim tłumaczy prof. Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego. – Oczywiście nasze oczy są teraz skierowane na Ukrainę. W odpowiedzi na agresję Rosji Instytut Pileckiego powołał Centrum Lemkina, którego celem jest zbieranie świadectw zbrodni w Ukrainie. Nasze wysiłki skupiają się teraz na budowie infrastruktury zespołu pozyskującego świadectwa, która pozwoli na dokumentowanie dowodów zbrodni popełnionych przez wojska rosyjskie.

Zawarte porozumienie zakłada zwiększenie potencjału polskiej nauki poprzez rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz realizowanie badań interdyscyplinarnych.

Społeczną misją Uniwersytetu Warszawskiego jest zapewnienie dostępu do wiedzy i nabywania umiejętności. Jest to szczególnie istotne wyzwanie i powinność uczelni zwłaszcza w kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie. Mamy nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do zainicjowania wspólnych działań, badań i projektów także w tym zakresiemówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

W związku z porozumieniem oraz rozwojem działalności Centrum Lemkina zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wolontariatem oraz posługujące się językiem ukraińskim lub rosyjskim. Wolontariat będzie polegał na przeprowadzaniu ankiet z ukraińskimi uchodźcami, którzy byli świadkami działań wojennych. Zgłoszenia wraz z krótką notatką o sobie prosimy nadsyłać na adres email ukraina2022@instytutpileckiego.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Razem możemy zdziałać naprawdę wiele!

Zobacz także