Wręczono Medale Virtus et Fraternitas - Instytut Pileckiego