Redakcja - Instytut Pileckiego

Dr Wojciech Kozłowski (redaktor naczelny), dr Bartłomiej Kapica (zastępca redaktora naczelnego), dr Agnieszka Konik (sekretarz redakcji), prof. dr hab. Witold Stankowski,  prof. SGH dr hab. Andrzej Zawistowski, dr. hab. Tomasz Chinciński, dr Piotr Andrzejewski, dr John Cornell, dr Marcin Panecki, dr Jerzy Rohoziński, dr Justyna Stępień, dr Dominika Uczkiewicz, dr Mateusz Werner, dr Krystian Wiciarz, Joanna Adamczyk, Mateusz Fałkowski.