Editors - Instytut Pileckiego

Dr Wojciech Kozłowski (Editor-in-chief), dr Bartłomiej Kapica (Vice-Editor-In-Chief), dr Agnieszka Konik (Assistant to the Editorial Board), prof. dr hab. Witold Stankowski,  prof. SGH dr hab. Andrzej Zawistowski, dr. hab. Tomasz Chinciński, dr Piotr Andrzejewski, dr John Cornell, dr Marcin Panecki, dr Jerzy Rohoziński, dr Justyna Stępień, dr Dominika Uczkiewicz, dr Mateusz Werner, dr Krystian Wiciarz, Joanna Adamczyk, Mateusz Fałkowski.