Hieronim Skłodowski - Instytut Pileckiego

Wystawa stała „Zawołani po imieniu” / Upamiętnieni

Hieronim Skłodowski (1905–1944)

Upamiętniony w 2019 roku.

Upamiętniony 16 czerwca 2019 roku w Skłodach-Piotrowicach.

Mieszkał z żoną Amelią, siostrą Apolonią, matką Aleksandrą oraz pięciorgiem dzieci we wsi Skłody-Piotrowice. Był właścicielem wielkiego gospodarstwa i całkiem dobrze powodziło mu się w pracy na roli. W czasie niemieckiej okupacji zdecydował się pomóc osobom narodowości żydowskiej – przygotował dla nich kryjówkę w stodole. 20 stycznia 1944 roku na terenie zabudowań Skłodowskich pojawili się niemieccy żandarmi. Hieronim i reszta rodziny zostali wezwani do wyjścia na podwórze, a Niemcy rozpoczęli przeszukanie. Żołnierze zaczęli go dotkliwie bić, aby przyznał się do ukrywania Żydów. W końcu znaleźli kryjówkę, która okazała się pusta, ponieważ chroniący się w niej się zdołali w nocy zbiec z gospodarstwa. Mimo to mężczyznę zaprowadzono pod stodołę, a następnie rozstrzelano. Tego dnia od kul żandarmów zginęła również jego matka, Aleksandra. Resztę rodziny osadzono w więzieniu w Jasienicy.

Instytut Pileckiego upamiętnił go 16 czerwca 2019 roku w Skłodach-Piotrowicach.

Historia rodziny Skłodowskich pojawia się w dokumentach zgromadzonych w internetowej bazie świadectw Instytutu Pileckiego "Zapisy Terroru". O upamiętnionych mieszkańcach Skłody-Piotrowic mówią relacje: