The Biographical Landscapes of Raphael Lemkin, Piotr Madajczyk - Instytut Pileckiego

Publikacje / Książki

The Biographical Landscapes of Raphael Lemkin

Piotr Madajczyk

Książka autorstwa Profesora Piotra Madajczyka pt.: "Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina" (wyd. Instytutu Pileckiego) została wydana pod koniec 2023 r. w wersji anglojęzycznej w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

Publikacja jest pokłosiem wieloletniego projektu pt.: Wkład polskiej myśli prawno-naukowej w kształtowanie pojęcia zbrodni genocydu. Rafał Lemkin i Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku a polskie doświadczenie okupacji przez narodowosocjalistyczne Niemcy, pod kierownictwem Profesora Madajczyka prowadzonego w Instytucie Pileckiego, finansowanego w ramach środków z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023,  nr projektu 01SPN1705318. 

Książka jest pierwszą biografią Rafała Lemkina, która opiera się na obszernych badaniach nad Lemkinem jako osobą i jego pochodzeniem i będzie interesująca zarówno dla niespecjalistów, jak i naukowców. Opierając się na materiałach archiwalnych, szczegółowo opisano mieszany etnicznie białorusko-polsko-żydowski region pogranicza, na którym Lemkin dorastał i który go ukształtował, wyjaśniając jednocześnie niektóre błędne interpretacje otaczające życie Lemkina.

https://www.routledge.com/The-Biographical-Landscapes-of-Raphael-Lemkin/Madajczyk/p/book/9781032584898

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją oraz kolejnymi wydarzeniami w ramach projektu. 

nowość
ROK WYDANIA:

2023

LICZBA STRON:

294

OKŁADKA:

Twarda

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także