Rekrutacja | Poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista – edukator - Instytut Pileckiego

Rekrutacja | Poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista – edukator

Pracuj razem z nami! Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista – edukator w dziale ds. Zawołanych po imieniu. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 6 czerwca 2023 r.

Instytut Pileckiego to nie tylko nowoczesna instytucja prowadząca działalność badawczą i kulturalną, ale przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy osób, które tak samo jak my interesują się historią, które doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: specjalista – edukator w dziale ds. Zawołanych po imieniu

Główne zadania:

 • Przygotowywanie materiałów edukacyjnych związanych z upamiętnieniami i działaniami zespołu ds. Zawołanych po imieniu;
 • Planowanie, inicjowanie i koordynowanie akcji o charakterze edukacyjnym w miejscowościach związanych z upamiętnieniami, tworzenie materiałów promocyjnych
 • Przygotowywanie materiałów dotyczących prac działu ds. Zawołanych do mediów społecznościowych Instytutu
 • Koordynowanie zajęć warsztatowych i oprowadzania na wystawie „Zawołani po imieniu”
 • Wyszukiwanie miejsc prezentacji i organizacja ekspozycji wystawy mobilnej „Zawołani po imieniu”
 • Inicjowanie i organizacja okolicznościowych imprez o charakterze edukacyjnym, seminariów i spotkań z nauczycielami 
 • Udział w organizowaniu upamiętnień w ścisłej współpracy z pracownikami innych działów Instytutu; wspieranie działań badawczych, edukacyjnych, wydawniczych, popularyzacyjnych i promocyjnych, związanych z wybranymi upamiętnieniami
 • aktywizowanie i integrowanie środowiska rodzin „Zawołanych po imieniu”, m.in. poprzez udział w organizowaniu zjazdów rodzin
 • aktywizowanie i integrowanie lokalnych społeczności wokół projektu; podtrzymywanie kontaktu, dbałość o miejsca upamiętnień
 • dbałość o odpowiedni poziom realizowanych działań i przekaz zgodny z istotą projektu
 • realizowanie projektów z pogranicza kultury, nauki i edukacji

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w tworzeniu materiałów edukacyjnych
 • dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
 • umiejętność pracy zespołowej, organizacyjnej,
 • znajomość idei projektu „Zawołani po imieniu”,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji projektów o tematyce kulturalnej lub naukowej,
 • doświadczenie współpracy z samorządami,
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury i pamięci, archiwami, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii najnowszej.
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie odpowiadające kwalifikacjom
 • ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii
 • możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych projektach kulturalnych, naukowych i popularyzatorskich
 • szansa rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji naukowej
 • możliwość poszerzenia wiedzy historycznej

Prosimy o przesłanie CV wpisując w tytule maila „specjalista – koordynator w dziale ds. Zawołanych po imieniu” na adres k.sachnowska@instytutpileckiego.pl do 6 czerwca 2023 r.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) z późn. zm.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Zobacz także