Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie - Instytut Pileckiego

Wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

Publikujemy wyniki Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Berlin, dnia 21.03.2023

WYNIKI Konkursu na Stypendia Kulturalne Instytutu Pileckiego w Berlinie

Komisja oceniająca nadesłane na konkurs aplikacje spotkała się w dniu 21.03.2023 roku i zdecydowała o przyznaniu Stypendiów Kulturalnych programu Ćwiczenie Nowoczesności następującym osobom:

• Małgorzata Burkot
• Barbara Nawrocka
• Aurélie Pertusot
• Laslo Strong

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane aplikacje a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Zobacz także