Nabór artykułów do VII tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” - Instytut Pileckiego

}

Nabór artykułów do VII tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

Konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę przywodzą na myśl nierozliczone dziedzictwo komunizmu. Tej problematyki będzie dotyczył VII tom „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”. Zapraszamy do jego współtworzenia - na zgłoszenia czekamy do 30.10.2022.

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała nie tylko niewyobrażalne cierpienia ludności cywilnej, zniszczenia infrastruktury i zagrożenie bytu dla niepodległej i demokratycznej Ukrainy, ale także stawia pytania o architekturę bezpieczeństwa w Europie, aktualność terminu totalitaryzmu oraz totalitarnych koncepcji i praktyk. Jednocześnie wspomniane problemy w bezpośredni sposób odnoszą się do nierozliczonego dziedzictwa komunizmu i jego wpływu na działania współczesnej Rosji. Chcielibyśmy, aby teksty przesyłane do najnowszego tomu czasopisma dotyczyły takich zagadnień jak:

  • Inżynieria społeczna komunizmu oraz nazizmu na poziomie koncepcyjnym i operacyjnym, (kategoryzacja grup etniczno-społecznych i jej praktyczne konsekwencje: eksterminacja fizyczna grup „szkodliwych”, deportacje, przymusowe przesiedlenia, manipulowanie tożsamościami etc.),  
  • dziedzictwo komunizmu i zagadnienie imperializmu we współczesnej Rosji,
  • kwestia zakresu rozliczeń (lub ich braku) zbrodni popełnionych przez nazizm i komunizm oraz ich wpływu na postrzeganie obydwu systemów,
  • ciągłość i zmiana w rosyjskiej polityce zagranicznej oraz jej rola w kontekście realizacji polityki imperialnej
  • zaplecze propagandowe oraz intelektualne totalitarnych ideologii,
  • propaganda i pamięć o II wojnie światowej w Rosji,
  • zbrodnie i represje sowieckie oraz rosyjskie i ich modus operandi.
  • historiografia dotycząca komparatystyki nazizmu, komunizmu oraz ich dziedzictwa i praktyk – stan badań, sposoby ujęcia, postulaty badawcze,

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesyłania artykułów w języku polskim lub angielskim wpisujących się w nakreślone obszary badawcze. Do każdego tekstu prosimy załączyć abstrakt informujący o tematyce artykułu, bibliografię, pięć słów kluczowych oraz krótki biogram autora/autorki. Zarówno same artykuły, jak i abstrakty, noty o autorach oraz bibliografie powinny być zgodne z umieszczoną na stronie instrukcją opracowania tekstu.

Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2022 roku. Ukazanie się tomu VII planowane jest na I kwartał 2023 roku.

Artykuły zakwalifikowane po recenzjach do zamieszczenia w czasopiśmie zostaną przetłumaczone na język na angielski lub polski przez zespół tłumaczy Instytutu Pileckiego. Limit objętości tekstu to 80 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami).

Teksty prosimy przesłać na adres: redakcja@instytutpileckiego.pl