Nabór artykułów do 6. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” - Instytut Pileckiego

}

Nabór artykułów do 6. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesyłania artykułów w języku polskim lub angielskim, wpisujących się w nakreślone obszary badawcze. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 roku.

Doświadczenie totalitaryzmu w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczyło zagadnień związanych z całym spektrum życia politycznego, społecznego oraz gospodarczego. Wieloaspektowość składa się na szeroki zakres pytań badawczych, które przybliżają nas do zrozumienia procesów historycznych kształtujących tę część Europy i ujmują je w sposób możliwie kompleksowy. Te założenia przyświecały podjętym w Instytucie Pileckiego badaniom naukowym, których celem jest prześledzenie danego problemu zarówno w skali makro jak i mikro, a także za pomocą interdyscyplinarnych narzędzi badawczych. Wychodząc od powyższego założenia chcielibyśmy, aby teksty przesyłane do najnowszego tomu czasopisma dotyczyły takich zagadnień, jak:

  • Dzieje inteligencji polskiej oraz przedstawicieli tej grupy społecznej w okresie II wojny światowej oraz w PRL
  • Polityka gospodarcza okupanta niemieckiego i sowieckiego na ziemiach polskich
  • Rozliczenia zbrodni popełnionych w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie II wojny światowej
  • Praktyka sprawowania władzy i kontroli ludności przez ustroje totalitarne nad podbitym terytorium
  • Polityka ustrojów totalitarnych wobec mniejszości narodowych
  • Inżynieria społeczna jako narzędzie totalitarnej władzy
  • historiografia dotycząca powyższych problemów– stan badań, sposoby ujęcia, postulaty badawcze

 

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesyłania artykułów w języku polskim lub angielskim wpisujących się w nakreślone obszary badawcze. Do każdego tekstu prosimy załączyć abstrakt informujący o tematyce artykułu, bibliografię, pięć słów kluczowych oraz krótki biogram autora/autorki. Zarówno same artykuły, jak i abstrakty, noty o autorach oraz bibliografie powinny być zgodne z umieszczoną na stronie instrukcją opracowania tekstu.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2022 roku. Ukazanie się tomu VI planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Artykuły zakwalifikowane po recenzjach do zamieszczenia w czasopiśmie zostaną przetłumaczone na język na angielski lub polski przez zespół tłumaczy Instytutu Pileckiego. Limit objętości tekstu to 80 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami).

Teksty prosimy przesłać na adres: redakcja@instytutpileckiego.pl