Cel rocznika - Instytut Pileckiego

„Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” (ISSN 2545-241X) są interdyscyplinarnym rocznikiem naukowym wydawanym od 2017 roku przez Instytut Pileckiego. Jego celem jest stworzenie przestrzeni do publikowania wyników badań na temat dwudziestowiecznych systemów totalitarnych, wydarzeń i procesów historycznych, na które owe systemy wpływały, a także refleksji teoretycznej oraz metodologicznej związanej ze wspomnianą problematyką. Szczególną uwagą obdarowane są zagadnienia związane z historią komunizmu oraz nazizmu: ich ideologie, praktyki oraz zbrodnie.

Zapraszamy do przesyłania tekstów na tematy wpisujące się w profil czasopisma od badaczy w dziedzinie nauk humanistycznych (zwłaszcza historia, politologia, prawo, socjologia), które są efektem ich oryginalnych, dotąd niepublikowanych badań. Ponadto zachęcamy do nadsyłania recenzji książek naukowych, edycji istotnych dokumentów źródłowych oraz sprawozdań z konferencji naukowych. Rocznik stanowi forum wymiany myśli pomiędzy badaczami z Polski oraz z zagranicy czemu służyć ma dwujęzyczność każdego z numerów.