Wydarzenie

17–19.09

Początek nowego ładu: Europa 1939–1940 | Międzynarodowa konferencja naukowa

Warszawa

80. rocznica wybuchu II wojny światowej to doskonała okazja do podjęcia naukowej debaty nad tym przełomowym okresem w historii świata.

  • 17-19 września 2019
  • Gmach Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
  • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
  • Konferencja odbywać się będzie w językach polskim i angielskim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

Od ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku do wiosny 1940 roku, gdy Hitler skupił swoją uwagę na kampanii militarnej przeciwko Zachodowi, Europa po raz pierwszy w dziejach doświadczała takiej formuły okupacji i wojny totalnej, której zasadniczym celem było unicestwienie całych narodów i społeczeństw. Nazistowski nowy ład był wdrażany najpierw w Polsce, gdzie też dał się najdotkliwiej we znaki, stanowiąc tym samym zapowiedź przyszłego losu całej Europy. Niemal równocześnie Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki, a okupacja sowiecka przyniosła podobny proces niszczenia państwa, masowe deportacje i represje, wkrótce obejmując swym zasięgiem także znaczną część Finlandii i państwa bałtyckie. Studia nad tym okresem mogą posłużyć za punkt wyjścia dla wielu kwestii poruszanych w naszych badaniach naukowych dotyczących historii najnowszej, a także stanowić podstawę do zdefiniowania powszechnego pojmowania wojny.

Podczas konferencji skupimy się na zagadnieniu istoty totalitaryzmu oraz jego rozumieniu przez rządy i społeczności państw alianckich bezpośrednio przed podwójnym atakiem na Polskę oraz w kolejnych miesiącach. Chcemy przyjrzeć się skutkom wojny totalnej pojmowanej jako zbiorowa trauma, której doświadczyły ludność cywilna i diaspora żydowska, a także zastanowić się nad jej wpływem na pamięć i narrację o tym okresie historii. W trakcie konferencji nie zabranie też miejsca na dyskusję o naszym rozumieniu współczesnego świata w kontekście gwałtownego rozwoju wojskowości i technologii oraz przemian politycznych i społecznych, które niosą zarówno liczne zagrożenia, jak i możliwości.

Aby w pełni zbadać kluczowe wydarzenia i przemiany tego okresu, zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych. Koncentrujemy się przede wszystkim na początkowej fazie wojny, ale omówimy też tematy, które pozwolą umiejscowić to zagadnienie w szerszym kontekście czasowym i/lub geograficznym. Chociaż przywiązujemy duże znaczenie do historycznych uwarunkowań września 1939 roku, jesteśmy w równym stopniu zainteresowani analizą sposobu, w jaki współcześnie wyrażamy nasze pojmowanie II wojny światowej w różnych dziedzinach nauki, w muzealnictwie i edukacji.

WYKŁADY PRZEWODNIE WYGŁOSZĄ:

17.09 | Roger Moorhouse: Wojna obronna Polski w 1939 roku. Krwawe preludium
18.09 | prof. Marek Kornat: Pierwsze opinie na Zachodzie o kampanii wrześniowej
19.09 | prof. Stephan Lehnstaedt: Polenfeldzug. Zbrodnie popełnione przeciwko Polsce w trakcie kampanii wrześniowej 1939 roku i ich miejsce we współczesnej pamięci Niemiec


PARTNER: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW