Wydarzenie

25.04 godz. 18.00

Lęk przed Holocaustem | dyskusja o książce Jacoba S. Edera

Na pierwszym spotkaniu z cyklu „Historia ma znaczenie” porozmawiamy o wydanej właśnie przez Instytut książce Jacoba S. Edera – historii wpływu, jaki RFN próbowała wywierać na kształt ekspozycji Muzeum Holocaustu oraz amerykańską pamięć o Zagładzie.

Gdy w USA rozwijała się kultura upamiętnienia Zagłady, Republika Federalna Niemiec upatrywała w tym zagrożeń dla celów politycznych i reputacji kraju. Dla rządu Helmuta Kohla kluczową kwestią tego procesu okazało się tworzenie Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, któremu starał się przeciwdziałać. Książka Edera to wciągająca dokumentacja reakcji Niemiec na zmiany w kulturze pamięci w Stanach Zjednoczonych.

DYSKUSJA

Tomasz Gabiś - publicysta, tłumacz i znawca problematyki niemieckiej. W latach 1991–2003 był redaktorem naczelnym pisma „Stańczyk”, współpracownik pisma „Arcana”.

dr hab. Patrycja Grzebyk - prawniczka i politolożka specjalizująca się w międzynarodowym prawie karnym. Pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.   

dr hab. Michał Łuczewski - socjolog, psycholog, metodolog, pracuje w Instytucie Socjologii UW. Dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II. Autor książki Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności.

Moderacja: Mateusz Fałkowski - Instytut Pileckiego

„LĘK PRZED HOLOCAUSTEM. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC A AMERYKAŃSKA PAMIĘĆ O HOLOCAUŚCIE OD LAT 70. XX WIEKU” – JACOB S. EDER

W latach siedemdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych pamięć o Zagładzie stała się coraz bardziej obecna w kulturze popularnej i działaniach instytucji publicznych. Rząd USA podjął m.in. działania mające na celu budowę Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Kanclerz Helmut Kohl w idei muzeum widział poważne zagrożenie dla celów politycznych i reputacji RFN. Sieć oficjalnych i nieoficjalnych emisariuszy rządu Niemiec Zachodnich próbowała wpłynąć na kształt wystawy muzeum, tak by m.in. zawierała ona historię także „dobrych Niemców”, historię sprzeciwu Niemców wobec Hitlera i wspominała o budowie instytucji demokratycznych w Niemczech Zachodnich po wojnie. Książka Edera to opowieść o polityce zagranicznej i polityce pamięci. Warto ją czytać i dyskutować o niej również w kontekście aktualnych sporów o pamięć II wojny światowej i Zagłady. Zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książki!

CYKL „HISTORIA MA ZNACZNIE”

Nasze myślenie o historii, czy to o Holocauście i II wojnie światowej, czy o powojniu, PRL lub transformacji społeczno-gospodarczej i początkach III RP – ma znaczenie dla naszych wyobrażeń, ocen i sporów dotyczących współczesności. Historia staje się często przedmiotem polityki wewnętrznej i międzynarodowej. Kultura pamięci ma wpływ na to jak głosujemy i co sądzimy o kapitalizmie czy demokracji. Spory wokół historii współtworzą naszą teraźniejszość. W ramach cyklu spróbujemy w ciekawy sposób pokazać niektóre z takich historycznych sporów mających znaczenie dla współczesności