Wydarzenie

07.10 godz. 19.00

Bauhaus / Tel Aviv / Gdynia | koncert

Mieszkańców Gdyni zapraszamy na seans audiowizualny z muzyką na żywo. Autorami wydarzenia są: Patryk Zakrocki, Ludomir Franczak, Jan Witek-Terlikowski.

Seans dedykowany modernistom, składający się z czterech części – trzech impresji na temat Bauhausu, Białego Miasta w Tel Avivie i Gdyni, oraz fantazji futurystycznej. Łączy on trzy odległe realizacje, które powstały w podobnym czasie i z podobnych pobudek – dążenia do nowoczesności i użyteczności.

W warstwie wizualnej jest to podróż do estetyki wykreowanej przez szkołę Bauhausu – uproszczone formy geometryczne, czarno-białe fotografie, często uruchamiane przy pomocy maszyn kinetycznych.

fot. Grzegorz Karkoszka

Całość obrazu tworzona będzie na żywo, spajając się z warstwą dźwiękową, którą stanowią 4 napisane na tę okazję utwory elektroakustyczne na altówkę, oscylator i kamertony. Kompozycja podporządkowana jest założeniom modernizmu, które ponad sto lat temu wyzwoliły muzykę z romantycznej nademocjonalności. Materiał dźwiękowy wykonywany będzie na żywo, odpowiednio do każdego podjętego tematu, ściśle współgrając z obrazem.

Projekt zrealizowany w ramach projektu Ćwiczenie nowoczesności (exercisingmodernity.com).