Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5, praca zbiorowa | joint publication - Instytut Pileckiego

Publikacje / Książki

Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 5

praca zbiorowa | joint publication

„Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” to dwujęzyczny (polsko-angielski), interdyscyplinarny rocznik wydawany przez Instytut Pileckiego, służący za forum dla międzynarodowej wymiany myśli, prezentowania wyników badań monograficznych, prac syntetyzujących czy refleksji metodologicznej. Poświęcony studiom nad XX wiekiem, a w szczególności nad problematyką totalitaryzmów.

W najnowszym tomie zostały poruszone zagadnienia związane z pierwszymi latami II wojny światowej, okresem, w którym systemy totalitarne III Rzeszy i Związku Sowieckiego rościły sobie prawa do anihilacji ówczesnego porządku i budowy na jego gruzach „nowego ładu”. Zakres tematyczny jest dość szeroki, obejmuje bowiem wypadki z wielu krajów Europy, a także spoza kontynentu.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać poniżej.

RADA NAUKOWA:

prof. Grzegorz Berendt, prof. Paweł Kaczorowski, prof. Marek Kornat, prof. Stephan Lehnstaedt, prof. Piotr Madajczyk, prof. Joanna Nowakowska-Małusecka, , prof. Tadeusz Panecki, dr hab. Paweł Skibiński, prof. Aleks Szczerbiak

REDAKTOR NACZELNY:

dr Wojciech Kozłowski

REDAKCJA:

Mateusz Fałkowski, dr Marcin Panecki, dr Jerzy Rohoziński, dr Martyna Rusiniak-Karwat, prof. dr hab. Witold Stankowski, dr Justyna Stępień, dr Mateusz Werner, dr Krystian Wiciarz, dr Mariola Serafin (sekretarz redakcji / Assistant to the Editorial Board), Joanna Adamczyk (redaktor prowadzący / Managing Editor)

RECENZENCI:

dr Olga Barbasiewicz, dr hab. Grzegorz Bębnik, dr hab. Tomasz Gajownik, dr Magdalena Heruday-Kiełczewska, dr Hubert Mielnik, prof. KUL dr hab. Agata Mirek, dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, dr Joanna Nikel, dr Monika Polit, dr hab. Marek Romaniuk, dr Bogumił Rudawski, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. dr hab. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. dr hab. Józef Smoliński, prof. UJ dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Maciej Wyrwa, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. UKSW ks. dr hab. Dominik Zamiatała

PRZEKŁAD:

Aleksandra Arumińska, Maciej Grabski, Łukasz Plęs, Ian Stephenson

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

ISSN:

2545-241x


Spis Treści

Bartłomiej Kapica, Wojciech Kozłowski
Wstęp
Henryk Stroński
Między Wielkim Głodem a Wielkim Terrorem. Deportacje ludności z przygranicznych rejonów sowieckiej Ukrainy w 1935 roku
José Luis Orella Martínez
Hiszpania na początku II wojny światowej i jej reakcja na niemiecką inwazję na Polskę. Stosunki międzynarodowe i prasa państwa neutralnego
Wayne H. Bowen
Na obrzeżach nowego ładu. Hiszpania i Polska 1939–1940
Bartłomiej Kucek
Szansa dla Słowacji? Obraz wojny i nowego ładu w Europie w prasie słowackiej od września 1939 roku do niemieckiego ataku na ZSRS
Valentine Aldebert, Sabrina Proschmann
Nowy ład europejskiej komunikacji – ideologia czy technokratyczna konieczność? Europejska Unia Pocztowo-Telekomunikacyjna (1942–1945)
Norman Domeier
Agresja Niemiec na Polskę i działania propagandowe nazistów we wrześniu 1939 roku umożliwione przez Associated Press
Wanda Jarząbek
KL Gusen w kontekście polityki nazistowskich Niemiec wobec obywateli polskich w pierwszym roku wojny
Karol Kalinowski
Represje wobec duchowieństwa katolickiego w Warszawie (1939– 1940) w zeznaniach składanych przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce
Agnieszka Dąbek
Postawy księży diecezji sandomierskiej w czasie okupacji niemieckiej na przykładzie bp. Jana Kantego Lorka i ks. Ignacego Życińskiego
Lisa Payne Ossian
Ratowanie „dzieci dzieci” w Polsce. „Żywność dla małych demokracji” w latach 1939–1942 i 1946
Joanna Lubecka
Okupacja czy zawładnięcie. Powojenne spory polskich prawników co do statusu prawnego niemieckiego podboju ziem polskich
Bartosz Gralicki
Archiwum Biura Dokumentów 2. Korpusu – zadania i wyzwania
Paweł Lesisz
Pamięć o obozach internowania na Litwie na podstawie ankiet opracowanych przez Referat Historyczny i Biuro Dokumentów Armii Polskiej na Wschodzie
Jakub Witt
Naruszenia pamięci o Holokauście w dziedzinie sztuki
NOTY O AUTORACH
Mikołaj Getka-Kenig
Stefan Artymowski "Plan zagłady Warszawy"
Bartłomiej Kapica
Michał Przeperski "Mieczysław Rakowski. Biografia"

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także