Totalitarian and 20th Century Studies Vol. 5, praca zbiorowa | joint publication - Instytut Pileckiego

Publications / Books

Totalitarian and 20th Century Studies Vol. 5

praca zbiorowa | joint publication

ISSN:

prof. Grzegorz Berendt, prof. Paweł Kaczorowski, prof. Marek Kornat, prof. Stephan Lehnstaedt, prof. Piotr Madajczyk, prof. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. Tadeusz Panecki, dr. Paweł Skibiński, prof. Aleks Szczerbiak

EDITOR-IN-CHIEF:

dr Wojciech Kozłowski

EDITORIAL BOARD:

Mateusz Fałkowski, dr. Marcin Panecki, dr. Jerzy Rohoziński, dr. Martyna Rusiniak-Karwat, prof. Witold Stankowski, dr. Justyna Stępień, dr. Mateusz Werner, dr. Krystian Wiciarz, dr. Mariola Serafin (sekretarz redakcji / Assistant to the Editorial Board), Joanna Adamczyk (redaktor prowadzący / Managing Editor)

REVIEWERS:

dr Olga Barbasiewicz, dr hab. Grzegorz Bębnik, dr hab. Tomasz Gajownik, dr Magdalena Heruday-Kiełczewska, dr Hubert Mielnik, prof. KULs. dr hab. Agata Mirek, dr hab. Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, dr Joanna Nikel, dr Monika Polit, dr hab. Marek Romaniuk, dr Bogumił Rudawski, dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, prof. dr hab. Jan Henryk Sienkiewicz, prof. dr hab. Józef Smoliński, prof. UJ dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, prof. dr hab. Jakub Wojtkowiak, dr Maciej Wyrwa, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prof. UKSW ks. dr hab. Dominik Zamiatała

TRANSLATION:

Aleksandra Arumińska, Maciej Grabski, Łukasz Plęs, Ian Stephenson

PUBLISHER:

The Pilecki Institute

ISSN:

2545-241x

See also