Wydarzenie

Cykl pokazów filmów o tematyce historycznej. Raz w miesiącu Instytut Pileckiego oraz Warszawska Szkoła Filmowa zapraszają na projekcję filmu oraz spotkanie z twórcami i historykami.

Najgorętsze spory o historię XX w. toczą się dziś wokół głośnych filmów. Wspólnie z twórcami, reżyserami i historykami dyskutujemy o nich podczas cyklicznych pokazów organizowanych w żoliborskim Kinie Elektronik. Dzielimy się wrażeniami, zastanawiamy nad prawdami i mitami obejrzanych historii, szukamy ich znaczeń oraz wpływu, jaki wywierają na nasze postawy.

WSPÓŁORGANIZATORZY: Warszawska Szkoła Filmowa; Kino Elektronik