Praca przymusowa w Rzeszy i przestępstwa kryminalne oraz ich obraz w świetle polskich aktach oskarżenia UNWCC | seminarium - Instytut Pileckiego

seminarium

02.10.2019 (ŚR) 12.00

Praca przymusowa w Rzeszy i przestępstwa kryminalne oraz ich obraz w świetle polskich aktach oskarżenia UNWCC | seminarium

Na kwestię pracy przymusowej w Niemczech podczas II wojny światowej zwrócono ostatnio ponownie uwagę w związku z wypowiedzią dziedziczki fortuny Choco Leibniz. Jest to raczej skrajny przykład naiwności w odniesieniu do traktowania i warunków pracy robotników przymusowych, o których powstało już wiele wartościowych i wnikliwych publikacji, napisanych w dużej mierze przez niemieckich badaczy, co często związane było także z zagadnieniem zadośćuczynienia. Kwestia pracy przymusowej pojawia się również w aktach oskarżenia polskiego biura UNWCC (Komisji ds. Zbrodni Wojennych ONZ) i była istotna w rozumieniu niemieckich zbrodni i nadużyć wojennych wśród polskich władz. Dr John Cornell przeanalizuje co oferują wspomniane dokumenty.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl

Zobacz także