Mediateka /

W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI w.

#media

Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce". Tematem spotkania z prof. dr. hab. Pawłem Gratą z Uniwersytetu Rzeszowskiego była modernizacja Polski na przestrzenni kilkunastu dekad.

 

Pretekst do dyskusji stanowił realizowany przez profesora pięcioletni grant „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, którego strona internetowa znajduje się tutaj (kliknij). 

W trakcie rozmowy zostały poruszone następujące zagadnienia:

 ▶ Kto modernizował Polskę pod zaborami?

▶ Czy coś zostało ze złotej legendy Drugiej Rzeczypospolitej?

▶ Czy Polska doświadczyła „prześnionej rewolucji” w czasie drugiej wojny światowej i lat stalinizmu?

▶ Czy kapitały zagraniczne sprzyjały modernizacji Polski, czy ją opóźniały?


Uczestnicy:

▶ prof. dr hab. Paweł Grata - Historyk. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Humanistycznych .Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

▶ dr Jerzy Łazor – historyk gospodarczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w historii okresu międzywojennego, historii finansów i stosunków międzynarodowych. Stypendysta Imre Kertész Kolleg w Jenie. Opublikował m.in. monografię „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym” (2016) oraz edycji „Moich wspomnień Stanisława Wojciechowskiego” (2017).

Zobacz także