Mediateka /

Najlepsze miasto świata | Klio w świecie ekonomii

#media

Co dziś zostało z dorobku BOS-u? Co kierowało budowniczymi Warszawy? Co sądzili o przedwojennej stolicy? Czy, jak twierdzą niektórzy, byli tylko doktrynerskimi niszczycielami tego, co przetrwało wojnę? Zapraszamy na rozmowę o  odbudowie stolicy.

Kiedy zniszczona Warszawa jeszcze dymi, do stolicy ciągną architekci. Będą uczestniczyć w odrodzeniu zniszczonego miasta. Procesem tym zarządza Biuro Odbudowy Stolicy, rodzaj superurzędu, który kierował odgruzowaniem, wytyczaniem nowych dróg, projektowaniem budynków i całych dzielnic. Dopiero stalinizm przyniósł kres jego działalności, popychając Warszawę na inne tory...

Zapraszamy na wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944–1949 (W.A.B. 2020). Spotkanie poprowadził dr Jerzy Łazor.

Zobacz także