Marian Nowicki - Instytut Pileckiego

Wystawa stała „Zawołani po imieniu” / Upamiętnieni

Marian Nowicki (ok. 1914–1943)

Upamiętniony w 2020 roku.

Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

Mieszkał prawdopodobnie we wsi Buczyn w gminie Sterdyń. Był przesiedleńcem z Wielkopolski, przez co mówiono o nim „poznaniak”. W czasie okupacji niemieckiej pomagał ludności żydowskiej, co spowodowało, że został pojmany przez niemieckich żołnierzy w czasie obławy paulinowskiej 24 lutego 1943 roku. W obławie tej uczestniczyło około 2 tys. niemieckich żołnierzy i policjantów. Celem było „wyczyszczenie” terenu z ukrywających się w lasach Żydów i zbiegłych z niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Ofiarą padli wtedy również wszyscy polscy mieszkańcy tej miejscowości, którzy udzielali im wsparcia. Marian został aresztowany na drodze do majątku w Paulinowie, następnie zapędzony przed gorzelnię, a potem do lasu, gdzie zastrzelono go razem z kilkoma innymi polskimi mężczyznami.

Marian Nowicki został upamiętniony przez Instytut Pileckiego 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.