Rozszerzona Rzeczywistość - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Rozszerzona Rzeczywistość

Prezentacja projektów zrealizowanych podczas pierwszej edycji programu stypendialnego IP w Berlinie. „Rozszerzona Rzeczywistość” to zbiór pomysłów na nowe formy dostępu do kultury w sytuacji zamknięcia i wykluczenia spowodowanego pandemią COVID-19.

Podczas spotkania autorzy prototypowych działań, które próbowały przekroczyć granice wyznaczone przez obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, opowiadają o tym, co udało się zrealizować i jak będzie można dalej z tego korzystać.

Swoje działania przedstawiają:

Małgorzata Brus - działania w Areszcie Śledczym Warszawia-Grochów,

Teresa Czepiec - projekt “Bliscy”,  

Rafał Fundakowski - projekt “Pharus”,

Mikołaj Janik - projekt @locus, 

Raphaelle Red - projekt @yourburo, 

Robert Witczak - projekt “Nie tylko dom”.

Projekty konsultowane były z mentorami ze świata sztuki, nowych mediów i działań społecznych: Krzysztofem Golińskim, Kissinger Twins, Joanną Kubicką i Izą Rutkowską.

Efektem pracy stypendystów są przygotowane przez nich scenariusze/tutoriale, pozwalające innym twórczym i zaangażowanym społecznie osobom zorganizować podobne działania w ich rzeczywistościach.


 

Projekt “Rozszerzona rzeczywistość” jest częścią programu “Ćwiczenie nowoczesności” (www.exercisingmodernity.com), realizowanego od 2018 r. przez berliński oddział Instytutu Pileckiego. Jego celem jest interdyscyplinarna refleksja nad współczesną Europą, dla której punktem wyjścia jest namysł nad początkami i źródłami nowoczesności w Polsce, Niemczech i Izraelu.

Zobacz także