Oglądaj | Odwaga i miłosierdzie. Jak myśleć i mówić dziś o bohaterstwie w czasach Zagłady - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Oglądaj | Odwaga i miłosierdzie. Jak myśleć i mówić dziś o bohaterstwie w czasach Zagłady

W przededniu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, odbyła się debata „Odwaga i miłosierdzie. Jak myśleć i mówić dziś o bohaterstwie w czasach Zagłady"

Dlaczego mówienie o Polakach ratujących Żydów jest dzisiaj takie trudne? Jakie trudności trzeba pokonać, by w pełni zrozumieć sytuację, w której znajdowali się wówczas ludzie podejmujący decyzję o udzieleniu pomocy? Dlaczego jednak warto podjąć wysiłek refleksji nad tym fenomenem? Jakiego języka powinniśmy używać opisując emocje i przemyślenia związane z odkrywaniem tragicznej przeszłości? To wszystko było przedmiotem rozmowy w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką i otwarcia wystawy "Zawołani po imieniu" przygotowanej przez Instytut Pileckiego.

Temat debaty: Odwaga i miłosierdzie. Jak myśleć i mówić dziś o bohaterstwie w czasach Zagłady.

Goście:
  • Monika Krawczyk (dyrektor ŻIH),
  • dr Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna),
  • Michał Senk (dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II),
  • Kamila Sachnowska (Instytut Pileckiego)
  • Prowadzenie: dr Mateusz Werner (Instytut Pileckiego

Zobacz także