Archiwum Historii Mówionej

Archiwum Historii Mówionej - projekt Świadkowie Epoki

Od 2018 roku rejestrujemy wspomnienia osób, które przeżyły II wojnę światową, a także tych, które pamiętają czasy powojenne. Stworzone przez nas archiwum historii mówionej zawiera już prawie 800 nagrań - to kilkadziesiąt tysięcy godzin wspomnień. Ich fragmenty znajdą Państwo poniżej oraz na kanale YouTube – Świadkowie Epoki.

O swoich przeżyciach opowiadają żołnierze wszystkich frontów, cywile, więźniowie polityczni, obozów koncentracyjnych, pracy przymusowej, łagrów. Świadkowie zbrodni z pobudek nacjonalistycznych i zbrodni wojennych. Sprawiedliwi i Ocaleni. Obywatele polscy, Polacy o innej przynależności państwowej, obywatele innych krajów. Wśród wspomnień z czasów powojennych znajdują się m.in. relacje o działaniach NKWD, zatrzymaniach przez służby bezpieczeństwa, stanie wojennym. O działalności Solidarności opowiadają jej członkowie, o strajkach robotniczych – ich uczestnicy.

Odwiedź kanał Świadkowie Epoki, by poznać więcej historii

Kontakt: swiadkowieepoki@instytutpileckiego.pl

Liczba świadectw: 39

 • Marian Breńda

  Świadkowie Epoki

  Marian Breńda

  Marian Tadeusz Breńda (ur. 1931), opowiada o historii pomocy, jakiej młodej dziewczynie żydowskiej Marii Glickman udzieliła rodzina Gortatów z Czerwińska.

  #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie #getto
 • Hanna Chmielecka

  Świadkowie Epoki

  Hanna Chmielecka

  Hanna Chmielecka, córka Heleny Chmieleckiej. Opowiada o swojej mamie, która w 1942 zdecydowała się przyjąć pod swój dach młodą Żydówkę Dorę Frankenberg z Radziejowa.

  #deportacje_zesłanie #obozy_koncentracyjne #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie #dzieci
 • Alina Dąbrowska cz. 3.

  Świadkowie Epoki

  Alina Dąbrowska cz. 3.

  Alina Dąbrowska (ur. 1923 roku) opowiada o czasie, w którym byłą więźniarką Auschwitz.

  #obozy_koncentracyjne #okupacja #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Alina Dąbrowska cz.1.

  Świadkowie Epoki

  Alina Dąbrowska cz.1.

  Alina Dąbrowska (ur. 1923) w czasie wojny działała w konspiracji. Do Szarych Szeregów trafiła dzięki bratu, Zenonowi Bartoszkowi ps. Piła, który nadzorował działalność żeńskiej grupy w Pabianicach.

  #konspiracja #okupacja #zbrodnie_niemieckie
 • Alina Dąbrowska cz.2.

  Świadkowie Epoki

  Alina Dąbrowska cz.2.

  Alina Dąbrowska (ur. 1923 roku) opowiada o pobycie w więzieniu w Łodzi.

  #konspiracja #okupacja #zbrodnie_niemieckie #więzienia
 • Maria Dwurzyńska-Grzegrzółka

  Świadkowie Epoki

  Maria Dwurzyńska-Grzegrzółka

  Maria Dwurzyńska-Grzegrzółka (ur. 1931 r. w Mszczonowie). Jej mama prowadziła sklep żelazny, pomagała ludności żydowskiej.

  #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Bogdan Eubich

  Świadkowie Epoki

  Bogdan Eubich

  Mjr Bogdan Eubich (ur. 1927 w Kielcach), żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

  #konspiracja #okupacja #zbrodnie_niemieckie
 • Alicja Fojcik

  Świadkowie Epoki

  Alicja Fojcik

  Alicja Fojcik z domu Stachurska (ur. 1929 w Kielcach), córka Stefana i Anieli. Jej rodzina od 1939 działała w ZWZ-AK, za co zostali aresztowani 6 kwietnia 1944.

  #deportacje_zesłanie #konspiracja #obozy_koncentracyjne #okupacja #zbrodnie_niemieckie
 • Izabela Galicka

  Świadkowie Epoki

  Izabela Galicka

  Izabella Karolina Galicka z domu Mikulska (ur. 1931 w Warszawie), córka znanego psychiatry Karola Mikulskiego, który zdecydował się popełnić samobójstwo aby uniknąć współpracy z Niemcami.

  #okupacja #Katyń #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_sowieckie #kampania_wrześniowa
 • Wanda Grabowska

  Świadkowie Epoki

  Wanda Grabowska

  Wanda Grabowska (ur. 1924 roku) była świadkiem rzezi wołyńskiej.

  #okupacja #Wołyń_UPA #zbrodnie_niemieckie
 • Anna Grygiel-Huryn

  Świadkowie Epoki

  Anna Grygiel-Huryn

  Anna Grygiel-Huryn (ur. 1942 r. w getcie w Zakliczynie), uratowana przez rodzinę Jaroszów, którzy przez prawie dwa lata ukrywali ją w swojej piwnicy.

  #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #zbrodnie_niemieckie #dzieci #getto
 • Aleksandra Janas

  Świadkowie Epoki

  Aleksandra Janas

  Aleksandra Janas z domu Dzierżak (ur. 1933), opowiada o okupacji niemieckiej i wejściu Armii Czerwonej w Chmielniku koło Rzeszowa.

  #konspiracja #okupacja #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_sowieckie
 • Kazimiera Jarosz

  Świadkowie Epoki

  Kazimiera Jarosz

  Kazimiera Jarosz, żona Józefa Jarosza, „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. Opowiada o działalności swojego męża i teściów, którzy ukrywali kilkunastu Żydów w Stańkowej koło Nowego Sącza.

  #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Józef Jarosz

  Świadkowie Epoki

  Józef Jarosz

  Józef Jarosz (ur. 1931 w Stańkowej), odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przez Instytut Yad Vashem oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #zbrodnie_niemieckie
 • Irena Jaszczuk

  Świadkowie Epoki

  Irena Jaszczuk

  Irena Jaszczuk (ur. 1926 r. na wsi pod Sochaczewem), więźniarka obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Bergen-Belsen.

  #deportacje_zesłanie #obozy_koncentracyjne #zbrodnie_niemieckie #obozy_zagłady
 • Lena Kielar

  Świadkowie Epoki

  Lena Kielar

  Leonarda (Lena) Kielar z domu Marciniak (ur. 1926 r. w Kowlu), córka legionisty i oficera przedwojennej „Dwójki”, wdowa po więźniu Auschwitz i pisarzu Wiesławie Kielarze.

  #deportacje_zesłanie #obozy_koncentracyjne #roboty_przymusowe #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_sowieckie
 • Wiesław Krawczykowski

  Świadkowie Epoki

  Wiesław Krawczykowski

  Wiesław Krawczykowski (ur. 1928 r. w Warszawie), opowiada o swojej działalności w Szarych Szeregach, o 25 dniach Powstania Warszawskiego oraz deportacji do KL Mauthausen.

  #deportacje_zesłanie #konspiracja #obozy_koncentracyjne #okupacja #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie
 • Krzysztof Krogulec

  Świadkowie Epoki

  Krzysztof Krogulec

  Krzysztof Krogulec (ur. 1958 w Kielcach), syn Władysława Krogulca, który jako jeden z nielicznych przeżył krwawą pacyfikację Michniowa w dniach 12-13 lipca 1943 r.

  #konspiracja #okupacja #zbrodnie_niemieckie #dzieci
 • Antoni Kruszewski

  Świadkowie Epoki

  Antoni Kruszewski

  Zbigniew Antoni Kruszewski (ur. 1928 w Warszawie), politolog, profesor University of Texas w El Paso.

  #okupacja #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie
 • Wojciech Kuropieska

  Świadkowie Epoki

  Wojciech Kuropieska

  Wojciech Kuropieska (ur. 1933 r.). W mieszkaniu jego matki podczas okupacji niemieckiej schronienie znalazło łącznie ok. 30 Żydów.

  #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Romuald Malinowski

  Świadkowie Epoki

  Romuald Malinowski

  Romuald Malinowski (ur. 1929 roku), żołnierz AK, walczył w Powstaniu Warszawskim w Batalionie „Kiliński”. Wspomina epizody z Powstania, w których cudem udało mu się przeżyć.

  #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie
 • Olga Morawska

  Świadkowie Epoki

  Olga Morawska

  Olga Morawska z domu Koss (ur. 1930 roku w Krakowie. Od 1943 roku przebywała z internowanym ojcem na Węgrzech, gdzie uczęszczała do polskiej szkoły.

  #pomoc_w_czasie_II_WŚ #zbrodnie_niemieckie #inne
 • Marian Musioł

  Świadkowie Epoki

  Marian Musioł

  Marian Musioł (ur. 1966 w Rydułtowach), mieszka w Czernicy. Opowiada o wojennych losach swojego ojca, który został wcielony do Wehrmachtu.

  #polskie_siły_zbrojne #zbrodnie_niemieckie
 • Grażyna Teresa Olton

  Świadkowie Epoki

  Grażyna Teresa Olton

  Wnuczka Leona i Marianny Lubkiewiczów, opowiada historię swoich dziadków, którzy zostali zamordowani przez Niemców za dostarczanie chleba potrzebującym Żydom.

  #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Andrzej Paszkiewicz

  Świadkowie Epoki

  Andrzej Paszkiewicz

  Andrzej Paszkiewicz (ur. 1941 w więzieniu w Kielcach), jego rodzice zostali aresztowani 10 lutego 1941 za działalność w ZWZ.

  #deportacje_zesłanie #konspiracja #obozy_koncentracyjne #okupacja #zbrodnie_niemieckie
 • Andrzej Pilecki

  Świadkowie Epoki

  Andrzej Pilecki

  Andrzej Pilecki (ur. 1932 w Wilnie), syn rotmistrza Witolda Pileckiego. Opowiada o swoich rodzicach i beztroskim dzieciństwie w majątku Sukurcze koło Lidy.

  #okupacja #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_komunistyczne #kampania_wrześniowa
 • Leszek Polkowski

  Świadkowie Epoki

  Leszek Polkowski

  Leszek Mieczysław Polkowski (ur. 1928 r. w Warszawie), więzień obozów koncentracyjnych w Mauthausen i Ebensee. Był członkiem Szarych Szeregów w Aninie, 2 sierpnia 1944 r. został wzięty do niewoli niemieckiej.

  #deportacje_zesłanie #konspiracja #obozy_koncentracyjne #roboty_przymusowe #okupacja #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie
 • Zofia i Jerzy Przeździakowie

  Świadkowie Epoki

  Zofia i Jerzy Przeździakowie

  Zofia oraz jej mąż Jerzy Przeździakowie opowiadają o Henryce Obermiller , mamie p. Zofii, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata (1981), która pomagała ludności żydowskiej w czasie niemieckiej okupacji.

  #konspiracja #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie #getto
 • Zofia Rucińska-Hobgarska

  Świadkowie Epoki

  Zofia Rucińska-Hobgarska

  Zofia Rucińska-Hobgarska (ur. 1923 roku), opowiada o czasach okupacji niemieckiej w Warszawie i okolicach.

  #okupacja #zbrodnie_niemieckie
 • Jan Ryszard Sempka

  Świadkowie Epoki

  Jan Ryszard Sempka

  Jan Ryszard Sempka (ur. 1928), uczestnik Powstania Warszawskiego, wywieziony do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec, gdzie doczekał końca wojny.

  #deportacje_zesłanie #konspiracja #obozy_koncentracyjne #okupacja #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie
 • Eugeniusz Szylar

  Świadkowie Epoki

  Eugeniusz Szylar

  Eugeniusz Szylar (ur. 1932 w Markowej), jego rodzina została wpisana na listę Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, za ukrywanie Żydów podczas wojny.

  #okupacja #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Józef Walaszczyk cz. 2.

  Świadkowie Epoki

  Józef Walaszczyk cz. 2.

  Józef Walaszczyk (ur. 1919 roku w Częstochowie), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, uratował w czasie wojny od Zagłady kilkudziesięciu Żydów.

  #Sprawiedliwi #zbrodnie_niemieckie
 • Józef Walaszczyk cz. 3.

  Świadkowie Epoki

  Józef Walaszczyk cz. 3.

  Józef Walaszczyk (ur. 1919 roku w Częstochowie), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Wspomina swoje losy z ostatnich miesięcy niemieckiej okupacji.

  #konspiracja #Sprawiedliwi #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_sowieckie
 • Józef Walaszczyk cz.1.

  Świadkowie Epoki

  Józef Walaszczyk cz.1.

  Józef Walaszczyk (ur. 1919 roku w Częstochowie) - Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Podczas okupacji uratował ponad pięćdziesięciu Żydów.

  #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Aleksander Wiechowski

  Świadkowie Epoki

  Aleksander Wiechowski

  Aleksander Wiechowski (ur. 1934 w Warszawie). Opowiada o Powstaniu Warszawskim w Śródmieściu z perspektywy 10-letniego chłopca,

  #konspiracja #okupacja #Powstanie_Warszawskie #zbrodnie_niemieckie #dzieci
 • Helena Woźniak

  Świadkowie Epoki

  Helena Woźniak

  Helena Woźniak z domu Proczek (ur. 1934). Jej rodzina ukrywała Żydów zbiegłych z getta w Łaskarzewie koło Garwolina.

  #konspiracja #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie #getto
 • Teresa Żabińska-Zawadzka

  Świadkowie Epoki

  Teresa Żabińska-Zawadzka

  Teresa Żabińska-Zawadzka wspomina rodziców, Antoninę i Jana Żabińskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

  #konspiracja #okupacja #pomoc_w_czasie_II_WŚ #ratowanie_Żydów #Sprawiedliwi #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie
 • Ludwik Zalewski

  Świadkowie Epoki

  Ludwik Zalewski

  Ludwik Zalewski (ur. 1931 r. w Mołodecznie). Jako chłopiec chodził na znajdujący się w pobliżu jego domu dworzec kolejowy, aby zbierać rozsypany węgiel. W lutym 1944 r. podczas takiej wycieczki cudem uniknął śmierci z rąk niemieckich

  #okupacja #zbrodnie_niemieckie #dzieci
 • Józef Żelaśkiewicz

  Świadkowie Epoki

  Józef Żelaśkiewicz

  Józef Żelaśkiewicz (ur. 1929 r.), żołnierz Szarych Szeregów i Armii Krajowej, ps. „Orlik” i „Jaszko”. Widział na własne oczy zbrodnie niemieckie podczas okupacji.

  #konspiracja #okupacja #podziemie_niepodległościowe #Zagłada_Żydów #zbrodnie_niemieckie #zbrodnie_sowieckie #zbrodnie_komunistyczne