Archiwa cyfrowe

Wiedza zgromadzona – udostępniona – zbadana

Działalność badawcza Instytutu oparta jest na szerokim dostępie do nieodkrytych lub zapomnianych dokumentów. Archiwalia to nie tylko zakurzone tomy na niekończących się rzędach regałów – w każdym dokumencie kryje się ogrom wiedzy, która dzięki współczesnym badaczom ma szansę na upowszechnienie. By ułatwić im pracę tworzymy nowatorskie narzędzia, ułatwiające przeszukiwanie i opracowywanie źródeł.

GROMADZENIE

Kwerendy archiwalne to jedno z głównych zadań Instytutu – dążymy do zgromadzenia w jednym miejscu jak największej liczby archiwalnych poloników. Obecnie pozyskujemy dokumenty ukazujące sytuację Polski w okresie II wojny światowej i podwójnej okupacji – niemieckiej i sowieckiej.

Dział projektów archiwalnych przeszukuje zasoby polskich instytucji oraz archiwa zagraniczne – przeprowadziliśmy kwerendy m.in. w Argentynie, Kazachstanie, Meksyku, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech i Ukrainie. Skany wytypowanych zbiorów trafiły do zasobów bibliotecznych Instytutu. Pozyskaliśmy m.in. tysiące dokumentów Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych (UNWCC), amerykańskiego Instytutu Hooveru i brytyjskiego The National Archives. Podpisaliśmy także umowę z Bundesarchiv, dzięki której będziemy mogli pozyskać tysiące materiałów

UDOSTĘPNIANIE

W 2018 roku rozpoczęliśmy budowę unikalnego w Polsce narzędzia, umożliwiającego przeszukiwanie i opracowywanie zdigitalizowanych dokumentów znajdujących się w czytelni Instytutu. Już niedługo jedno kliknięcie wystarczy, by odkryć losy Polski i jej obywateli w XX wieku. Materiały zostaną skatalogowane, a ich zwięzłe opisy przetłumaczone na język angielski, co ułatwi korzystanie z nich badaczom z zagranicy. Zaawansowane metadane pozwolą na przeprowadzenie krzyżowego wyszukiwania w wielu dostępnych na miejscu zbiorach.

BADANIE

Mamy nadzieję, że zgromadzone przez nas zbiory wykorzystywane będą w badaniach zarówno historyków z Polski, jak i zagranicy, a wizyta w czytelni Instytutu stanie się naturalnym odruchem w trakcie prac nad zagadnieniami związanymi z historią XX wieku. Ufamy, że dzięki naszym pracom wiedza o tym okresie, a także o roli i znaczeniu Polski w tym czasie, zostanie jeszcze lepiej udokumentowana i upowszechniona.

Zobacz także