Stanisław Kotowski - Instytut Pileckiego

Wystawa stała „Zawołani po imieniu” / Upamiętnieni

Stanisław Kotowski (1918–1943)

Upamiętniony w 2020 roku.

Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

Mieszkał z rodzicami Józefem i Ewą Kotowskimi, braćmi Czesławem i Kazimierzem oraz siostrami Stanisławą i Anną w kolonii Paulinów. Pomagał w pracach w rodzinnym gospodarstwie, często bywał też w majątku Paulinów. Podobnie jak ojciec grał na harmonii. Muzykował najczęściej razem z bratem Czesławem, który grał na skrzypcach. W okresie niemieckiej okupacji rodzina Stanisława, podobnie jak wiele innych okolicznych mieszkańców, pomagała prześladowanym Żydom. Mężczyzna dobrze znał miejsca, w których ukrywali się ocaleni ze sterdyńskiego getta. Często nosił im jedzenie i słomę do ocieplania schronów. 24 lutego 1943 roku Niemcy przystąpili do akcji pacyfikacyjnej w Paulinowie. Stanisław, wiedząc już, że żołnierze są w okolicy, udał się wozem do folwarku. Chciał przywieźć stamtąd w beczkach trochę wywaru gorzelnianego do karmienia bydła. Po drodze został zatrzymany przez niemieckich żołnierzy, którym towarzyszył jeden z żydowskich mężczyzn, nieznany mu z nazwiska, który wcześniej był w domu Kotowskich i otrzymał od nich pomoc. Niemcy zaprowadzili Stanisława do lasu i tam rozstrzelali.

Stanisław Kotowski został upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.