Józef Kotowski - Instytut Pileckiego

Wystawa stała „Zawołani po imieniu” / Upamiętnieni

Józef Kotowski (ok. 1887–1943)

Upamiętniony w 2020 roku.

Upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.

Mieszkał z żoną Ewą, synami Czesławem, Stanisławem i Kazimierzem oraz córkami Stanisławą i Anną w kolonii Paulinów. Rodzina miała własne gospodarstwo, na którym wszyscy razem pracowali. Główne prace wykonywali synowie – Czesław i Stanisław – ponieważ Józef od 1931 roku cierpiał na paraliż ręki i nogi. Wcześniej grał na harmonii trzyrzędowej. Zamiłowanie do muzyki odziedziczyły po nim wszystkie dzieci. Czesław i Stanisław grali na skrzypcach i harmonii, nawet dorabiali jako muzykanci. Kiedy wybuchła wojna i rozpoczęła się niemiecka okupacja, zaczęły się prześladowania ludności żydowskiej. Od likwidacji getta w Sterdyni na jesieni 1942 roku znaczna liczba Żydów ukrywała się w paulinowskich lasach. Okoliczni mieszkańcy udzielali im pomocy. Państwo Kotowscy również dawali Żydom schronienie i przede wszystkim żywność. 24 lutego 1943 roku, podczas obławy zorganizowanej przez Niemców, w domu Józefa i Ewy pojawili się żołnierze wraz z tajemniczym mężczyzną, któremu wcześniej zdarzało się przychodzić po pomoc w towarzystwie znajomych Żydów. Po przesłuchaniach i rewizji, których świadkiem była Stanisława, Józef został zastrzelony razem z żoną Ewą. Z ich domu Niemcy zabrali wtedy m.in. pieniądze, które Czesław i Stanisław zarobili na muzykowaniu.

Józef Kotowski został upamiętniony 4 czerwca 2020 roku w Sterdyni.