Apolonia i Piotr Likosowie upamiętnieni w Opoce Dużej - Instytut Pileckiego