Wydarzenie

12.06 godz. 11.52

Zadanie 9: Na cały świat

W minionych tygodniach mieliście wiele okazji, by zapoznać się z działaniami naszego Instytutu. Widzicie, jak wiele jest wspaniałych postaci zasługujących na upamiętnienie. Wśród nich są też lokalni bohaterowie, którzy powinni być zaprezentowani światu.

Tak jak np. rodziny ratujące Żydów, które poniosły za to najwyższą cenę - cenę własnego życia - przypominane przez nas w ramach projektu „Zawołani po imieniu" . Nasza baza filmowa „Świadkowie epoki" również prezentuje często nieznanych, lokalnych bohaterów, którzy w godzinie próby „zachowali się jak trzeba".

W kolejnym zadaniu chcielibyśmy prosić Was, abyście w parach „Piątek" wybrali wspólnie (niekoniecznie znanego) bohatera, którego chcielibyście rozpropagować na cały świat. Zastanówcie się razem, jakie cechy jego charakteru, czy wartości, o które walczył, są uniwersalne i godne szacunku pod każdą szerokością geograficzną. Wykorzystajcie nasze zasoby, dostępne na stronie internetowej IP, na Youtube czy Fb. Pamiętajcie, że tym razem zależy nam na przedstawieniu danej postaci poza Polską. Przygotujcie argumentację, która nas przekona, że właśnie ta osoba powinna zostać naszym „bohaterem eksportowym".

Tym razem rozwiązanie zadania zaprezentujecie podczas wspólnego spotkania nas wszystkich! Wytypujcie jedną osobę, która w imieniu dwóch „ Piątek" opowie na forum o wybranym bohaterze. Wspólnie jednak pracujcie nad przygotowaniem tego wystąpienia, nad zebraniem argumentów, które przekonają nas i pozostałych uczestników projektu, że to właśnie tę postać w pierwszej kolejności powinien poznać świat. Podczas spotkania z zaprezentowanych przez Was postaci, wybierzemy wspólnie jedną, którą będziemy chcieli w pierwszej kolejności pokazać światu.
Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w przyszły czwartek 18.06.2020 o godzinie 15:00 (podeślemy Wam link). Możecie Waszą przemowę wzbogacić o zdjęcia. Macie max. 5 minut na wypowiedź.

Zbliża się koniec roku szkolnego i wiemy, że myślami jesteście już na na wakacjach, z dala od obowiązków i terminów, dlatego też nasze spotkanie będzie jednocześnie podsumowaniem tej edycji projektu „Piątki Pileckiego". Obecność obowiązkowa!


Ostatnie zadanie „piątek”, realizowane w parach grup, było prawdziwym wyzwaniem. Mimo zakończenia roku szkolnego, a nawet egzaminów (dla niektórych-ośmioklasistów), udało się je zrealizować aż dziewięciu „piątkom”. Przedstawieni zostali: Wojciech Piróg, ks. Jerzy Popiełuszko, Krystyna Skarbek i ojciec Maksymilian Maria Kolbe.

Najwięcej głosów zdobyło wystąpienie przygotowane przez grupy „Tango Milonga” i „Baby z 8”, prezentujące postać ks. Maksymiliana Kolbe.

Na zdjęciu Julia Kuszner z „Tanga Milonga” przedstawiająca wybranego przez grupy „bohatera eksportowego”: Maksymiliana Kolbe.